You Are Invited
Högskolan för Fotografi – Magisterutställning 2006

29 april 2006 - 14 maj 2006

Studenter

Olle Andersson, Trinidad Carrillo, Debora Elgeholm, Petter Engman, Ann Eringstam, Matilda Hagberg, Anna Petters & Jan Pilgaard

Sammanfattning

Göteborgs Konsthall presenterar examensarbeten av åtta studenter från det tvååriga magisterprogrammet på Högskolan för fotografi, Göteborgs universitet. Med fotografi som utgångspunkt bjuder konstnärerna på en bred variation av uttryckssätt. På utställningen visas bland annat fotografier tagna i Norrland och Peru, några av konstnärernas hemtrakter, och bilder hämtade från internet. Här finns också videoverk om hypnos, icke-kommunikation och barns förhållande till våld samt ett tredimensionellt pappershus med animationer och en interaktiv skulptur. Utställningens samlade tema kan sägas vara en undersökning av gränsen mellan verklighet och fiktion.

Konstnärssamtal

Onsdagen den 10 maj klockan 18.00
Medverkande: Olle Andersson, Trinidad Carillo, Debora Elgeholm, Jan Pilgaard
Samtalsledare: Annica Karlsson Rixon, Adj. professor, Högskolan för fotografi

Lördagen den 13 maj klockan 14.00
Medverkande: Petter Engman, Ann Eringstam, Matilda Hagberg, Anna Petters Samtalsledare: Fredrik Svensk, universitetsadjunkt, Högskolan för fotografi

Visningar – med studenterna

Lördagar och söndagar klockan 13
Onsdag 3 maj klockan 18
Onsdag 10 maj klockan 17