Valands elevutställning

8 juni 1996 - 19 juni 1996

Studenter

Avgångsstudenter
Anne Pira, Christina Erman, Dan Perrin, Henrik Stensnäs, Joachim Stein, Mauritz Karström & Pecka Söderberg.

4-årsstudenter
Anna Carlsson, Anna Persson, Antonia Sognasoldi, Inger Andersson, Pia König, Pontus Oxenwaldt, Rebecka Burkhalter, Sofia Weibull, Bo Melin och Armin Scholler.

Sammanfattning

De tre avgångseleverna Maria Hallberg, Katinka Ahlbom och Katti Lundh bojkottade utställningen i protest mot missförhållanden de ansåg förelåg på Valand.
2:a- och 3:e-årsstudenterna ställde samtidigt ut på Falkhallen på Göteborgs konstmuseum.

Utställningsaffischen gjordes av Annika Westerling