Valands avgångsutställning 2010!!!
Konsthögskolan Valand – Magisterutställning 2010

7 maj 2010 - 23 maj 2010

Studenter

Eva Björkstrand, Axel Boman, Johannes Brander, Jenny Therese Eriksson, Sara Trovik, Frida Franker, Anna Gustavsson, Johanna Willenfelt, Otto Mogren, Jim Thorell, Berglind Jóna Hlynsdóttir, Tommy Sveningsson

Sammanfattning

Årets avgångsutställning visar verk som på skilda sätt behandlar olika typer av gränsdragningar. Skiljelinjer som både sammanför och delar teman som det personliga och kollektiva, privata och offentliga, kroppsliga och rumsliga, andliga och konceptuella. En av ambitionerna med utställningen har varit att bryta upp rummets arkitektoniska gränser och skapa en organisk genomströmning. Även om deras intresseområde, medium och uttryck markant skiljer sig åt arbetar de alla med ett experimenterande med material och övertagande av rum. På konsthallen synliggörs både studenternas gruppdynamik och var enskild kreativ process.

Verk och studenter

Valands avgångsutställning 2010!!! samlar verk ur 12 studenters konstnärliga praktik och visar utdrag ur en ständigt pågående utveckling. Eva Björkstrands serier kan i ett första anblick te sig enkla och på gränsen till naiva men är i flera avseenden detaljrika och stundtals mörka. Axel Bomans och Johannes Branders allkonstverk fångas upp i musikaliska och mystiska idévärldar. Båda arbetar med bild, ljud och musik. Jenny Therese Eriksson och Sara Troviks arbeten rör sig i gränslandet mellan skulptur och måleri och de utnyttjar båda sin fascination för material, färg och struktur. Frida Frankers rumsliga installationer och videoverk letar sig in i det dokumentära; fenomen, personer och kulturella traditioner utforskas. Anna Gustavsson och Johanna Willenfelt delar ett intresse för kroppen, vare sig det handlar om människans relation till lek eller kroppsliga hinder i form av smärta. Till skillnad från Otto Mogrens animationer med detaljrikt genomförda personer i vardagliga situationer befolkas Jim Thorells bildvärld av mörka identitetslösa varelser. Berglind Jóna Hlynsdóttir intresserar sig för hur människor uppfattar och rör sig i det offentliga rummet. Likt en botanikers iakttagande av växter, träd och blommor avbildas naturen i Tommy Sveningssons teckningar och installationerna formas med axplock ur levande tropik.

Studenterna har tillsammans med utställningens curator Paola Zamora arbetat fram ett generöst utställningsprogram som startar på vernissagekvällen med två performanceakter av och med Axel Boman och Johannes Brander samt inbjudna gäster. Därefter följer under utställningsperioden ett seminarium, musikafton, konstnärsamtal och studentpresentationer.

Verkpresentationer (pdf)

Program

Fredag 7 maj 17:00-20:00
VERNISSAGE
17:30 Invigning: Anna Hyltze, utställningsintendent,Göteborgs Konsthall, hälsar välkommen tillsammans med Leslie Johnson, högskolerektor, Konsthögskolan Valand.Paola Zamora presenterar utställningen.
18:00 Performance – Johannes Brander (Skogar) med Peeter Uuskyla
19:00 Performance – Lockropsorkestern, Axel Boman med Petter Nordkvist och Kornél Kovács (Studio Barnhus)

Tisdag 11 maj 17:00–20:00, inklusive paus och fika
SEMINARIUM OM BIOPOLITIK: GRÄNSER, SMÄRTA & ÖVERGÅNGAR
I seminariet närmar vi oss temat gränser och gränsdragningar genom att adressera det politiska, ekonomiska, institutionella och filosofiska som problematiseras i de båda deltagande studenternas verk. Utifrån ett lokalt såväl som globalt perspektiv diskuterar vi hur dessa gränser förändras och fluktuerar med sina olika förutsättningar.
Deltagare: Berglind Jóna Hlynsdóttir, magisterstudent i Fri konst, Konsthögskolan Valand va Mark, filosofie doktor, föreståndare för Grundtviginstitutet, Göteborgs universitet, Fredrik Svensk, konstkritiker och teorilärare, Konsthögskolan Valand, Johanna Willenfelt, magisterstudent i Fri konst, Konsthögskolan Valand, Johan Öberg, forskningssekreterare, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet

Onsdag 12 maj 18:30–19:30
KONSTNÄRSSAMTAL
Anna Gustavsson, magisterstudent, i samtal med Anna Carlson, performancekonstnär. Samtalet kommer att kretsa kring interaktion, lek och skulptur.

Onsdag 19 maj 18:00–19:45
MUSIKAFTON
Två akter med Super! (Christoffer Fransson & Albin Sjöstam) och Simon Ohlsson (Silverbullit)

Lördag 22 maj 14:00–15:30
STUDENTPRESENTATIONER
Ett flertal studenter visar sina verk i samtal med Andréas Hagström, Göteborgs Konsthall