Utställningar 1980-1989

1 januari 1980 - 31 december 1989

1980

Konstnärsbolaget, 23 feb – 20 april
16 unga konstnärer som samarbetar kring galleriet Konstnärsbolaget eller som ställt ut där. Siv-Britt Allvar, Kjell Anderson, Birgitta Andersson, Jimmy Andersson, Sverker Broström, Sixten Carlsson, Claes Eklundh, Kristina Eriksson, Bo Larsson, Ingemar Nygren, Gunnar Olsson, Gun Maria Pettersson, Liselott ringström, Fred Salmson, Kjell Strandqvist, Bo Trankell.

Valands elevutställning, 10 – 26 maj
Anders Adelgren, Lars Erik Andén, Dick Andersson, Lars Arvidsson, Rogertz Bondesson, Kerstin Bratt, Britt Carlson, Håkan Carlsson, Lars Cederholm, Åsa Dahlbeck, Håkan Dahlén, Thomas Ekvall, Marie Graesén, Magnus Gramén, Mona Göpfert, Erik Hammarén, Ebba Hammarskiöld, Anna Hofman-Bang, Elenor Holst, Barbara Häggdahl, Susanne Högberg, J.M. hansen-Krone, Yvonne Larsson, Svante Lindekrantz, Nils-Erik Mattsson, Kärstin Melin, Torsten Molander, Kent Nielsen, Johan Olson, Christos Papaefthimiou, Arne Persson, Ann Petersson, Mona Raotma, Catrin Serch-Hanssen, Timo Sarvimäki, Lizz Sharr, Bert Ställvik, Pål Svensson, Audun Sørsdal, Örjan Wallert, Anna Wenneström, Kristin Westermark, Hans Wilhelmsson, Gunilla Wrenby, Kristina Åberg, Leif Östling.

Konstnären som uppfinnare, 5 juni – 21 sept
Enno Hallek & Lars Millhagen

Leif Ericson, Acke Oldenburg, Ronald Reyman, 4 okt – 30 nov
Tre konstnärer som alla haft Endre Nemes som lärare på Valand.

Framförande, okt-nov
Performancefestival: Med bla: Bizarr Teatret, Sten Hansson, Gerd Genberg, Firework (Leif Elggren. Thomas liljenborg, Per Jonsson och Irene Hultman), Håkan Forshult, Stefan Tykesson, Zoltán Gaál, Åke Hodell, Cyril Shaps & The Atlas Theatre Company, Lokomotiv Konkret (Tommy Björk, Dror Feiler, Sören Runolf), Åke Parmerud, Otto Freudenthal, Meias, Sven Malvin, Tommy Zwdberg, Mats B., Peter Andersson, Malga Kubiak,Wilhard Lang, Stanislav Brozowski, Stefan Karlsson, Ulf Zachrisson, Carl Michael von Hausswolff, Anders Blomqvist, Eldteatern. Arrangerat av DS Art Ensamble/Intermediaforum/Fylkingen. Läs mer

Djävulen i Bottnaryd, 10 dec – 22 feb
Utställning med motiv av 1500- 1700-talets skildringar av himmel och helvete fotograferade i svenska landsortskyrkor.

1981

Tom Krestesen, Torsten Renqvist, Hans Wigert, 28 feb – 20 april

Valands elevutställning, 9 – 31 maj
Lars-Erik Andén, Dick Andersson, Gunvi Bengtsson, Maris Bernholm, Rogertz Bondesson, Kerstin Bratt, Ewa Brodin, Britt Carlsson, Håkan Carlsson, Petter Claeson, Hans-Göran Cramby, Åsa Dahlbäck, Thomas Ekwall, Magnus Gramén, Greta Gudlangsdottir, Mona Göpfert, Ebba Hammarskiöld, Anna Hofman-Bang, Elenor Holst, Bo Hyder, Barbara Häggdahl, Susanne Högberg, Kent KArlsson, Yvonne Larsson, Torkel Laurell, Lars Lejring, Lars Lerin, Svante Lindekrantz, Stina Lindskog, Christer Lundqvist, Kärstin Melin, Johan Olson, Christos Papaefthimiou, Arne Persson, Kirsten Petersen, Ann Pettersson, Mona Rautma, Timo Sarvimäki, Catrin Serck-Hanssen, Lizz Sharr, Pål Svensson, Zaida Thorgren, Kristin Westermark, Birgitta Wikström, Brita Wimnell, Gunnar Wirdestam, Gunilla Wrenby, Kristina Åberg, Michaela Peterson.

Kropp och kläder, 10 juni – 1 nov
En utställning om mode, riter och kroppspråk med kläder, konst, bilder.

Nytt på papper, 14 nov – 27 dec
Akvarell, gouach, teckning och collage, Gerahard, Altenbourg, Pierre Marie Brisson, John Christoforou, Kimmo Kaivanto, Takesada Matsutani, Kunito Nagaoka, William Tillyer, Katrine van Houten, Frans Widerberg, Wiig Hansen, Lennart Aschenbrenner, Marie-Louise de Geer Bergenstråhle, Gerd Ekdahl, Thea Ekström, C.O. Hultén, Arne Isacsson, Acke Janson, Lars Johansson, Kjell Lundberg, Mariana Manner, Sigvard Olsson, Bror Person, Madeleine Pyk, Angela Utbult, Denice Zetterquist, Kristina Åberg. Arrangerat av Göteborgs Konstförening

1982

US ART NOW – Aktuella tendenser i amerikansk konst, 9 jan – 31 jan
Samlingsutställning med måleri, grafik och skulptur med 42 konstnärer. Arrangerad av Göteborgs konstförening och sammansatt av Jan Eric Löwenadler.
Vito Acconci ”Under historielektioner” (1976), Charles Arnoldi, John Baldessari ”Sprängda allegorier”, Jennifer Bartlett ”4 points overlay” (1972), Lynda Bengelis ”Chicago-Kayatider nr 5” (1979), Jonathan Borofsky, Troy Brauntuch, Muriel Castanis ”Bevingad” (1980), Rosemarie Castoro ”Flashers” (1980), Rafael Ferrer, jedd Garet ”Variationer i posering” (1980), Valerie Jaudon ”Carriers” (1979), Alan Kikuchi-Yngojo ”Metafoto nr 203” (1981), Alain Kirili, Robert Kushner, Lois Lane, Robert Longo ”Piloterna” (1979), Allan Maccollum, Kim Macconnel, Robert Mapplethorpe ”George Bradshaw” (1980), John Mendelsohn, Gordon Moore, Owen Morrel ”Omega” (1980), Robert Moskowitz ”World Trade Centre, New York” (1980), Dalia Ramanauskas, Terry Rosenberg, Susan Rothenberg, Peter Saari, David Salle ”Consider the author through long telescopes” (1981), Julian Schnabel ”Den helige Francikus i Extas” (1980), Ben Schonzeit ”Split” (1981), Richard Prince ”Handske” (1980), Victor Schrager, Alan Shields, Snady Skoglund, ”Hängare” (1980), Ned Smyth ”Palermo” (1979), Hiroshi Sugimoto ”Utan titel” (ur biografsviten), Donald Sultan, Michael Tetherow, Thornton Willis ”Bilouxi” (1979), Robert S. Zakanitch ”Jubilee Trellis” (1979), Joseph Zucker ”Lolli” (1980).

Adress: Staden, 13 feb – 18 apr
Medverkande konstnärer: Rolf Börjesson, Mattias Fagerholm, Göran Gidenstam, Mats Nilsson, Jan Runefelt, Thomas Tidholm, Kristina Elander, Dick Bengtsson.

Valands elevutställning, 8 maj – 13 juni
Läs mer om denna utställning i vår historik

Mejan möter Valand, 19 juni – 6 sept
Avgångseleverna vid Konsthögskolan i Stockholm och Valands Konsthögskola i en gemensam utställning. Från Mejan: Renate Bauer, Åke Blomdahl, Susann Brännström, Stina Ekman, Anna Ekvall, Agneta Engström, Hans Fredholm, Peter Hahne, Richard Haking, Kerstin Hansson, Lena Hjelm, Per-Olof Larsson, Stig Lundgren, Mats Lydén, Stina Melanton, Gerd Melén, Anders Olsson, Mikael Pauli, Ann-Marie Nordin, Hans Peterson, Örjan Wallert, Dan Wirén. Från Valand: Dick Andersson, Lars Arvidsson, Kerstin Bratt, Mona Göpfert, Arne Person, Mona Raotma, Lizz Sharr, Kristina Åberg, Gunilla Wrenby.

Musik Bild ,9 okt -28 nov
Utställning om sambanden mellan bildens och musikens uttryck. Från Eugène Janssons blåmålade nocturner till ljud-bildkompositioner.

Göteborgssvep – Göteborgs Konstnärsklubb 50 år, 11 dec – 20 feb
Utställning som skildrade Konstnärsklubbens historia som ett svep genom Göteborgs konstliv under dess 50 åriga historia.

1983

Peter Dahl + Män, 5 mars – 24 apr
17 stora målningar av Peter Dahl plus vykort med tusentals män.

Curt Asker, John Wipp, 8 juni -4 sept
Askers konstruktioner och drakar tillsammans med Wipps måleri

Nyförvärv, 14 sept – 15 okt
Ett urval av konstmuseets nyförvärv maj 1981- maj 1983

Grafiska variationer, 15 okt – 20 nov
En samlingsutställning med grafik av ett 40-tal konstnärer. Arrangerat av Göteborgs Konstförening,

Mat, 3 dec – 4 mars

1984

”1984”, 21 mars – 6 maj
En samlingsutställning med utgångspunkt från Orwells roman. Arrangerad av Målarbrigaden Solen med konstnärerna Ola Ahlander, Lennart Berggren, Jan Dahlqvist, Mia Frankedal, Anders Gren, Anders Gullberg, Jill Lindström, Camilla Lothigius, Mats Nielsen, Inger Wallertz-Nilsson, Björn Therkelson och Mark von Werther.

Valands elevutställning, 19 maj – 3 juni

Anders Åberg, 19 – 31 maj
Träskulpturer, hus och miljöer

Vadå Bild?, 15 sept – 7 okt
En utställning om bildämnet i skolan med elevarbeten från skolor i västra Sverige.

Vindsulor, 20 okt – 6 jan
Samlingsutställning med nio holländska konstnärer. Ansuya Blom, Frank van der Broeck, René Daniels, Jan Dierman, Marlene Dumas, John van ’t Slot, Peer Veneman, Henk Visch, Martin van Vreden.

1985

Möten – Gerlesborg 50-tal, 19 jan – 3 mars
En utställning om Gerlesborg på 1950-talet med tretton av de konstnärer som vistades där på somrarna: Gösta Asp, Torsten Bergmark, Olle Carlström, Arne Cassel, Dagny Cassel, Willem de Geer, Felix Hatz, Arne Isacsson, Evert Lundquist, Palle Pernevi, Torsten Renqvist, Lennart Rodhe och Georg Suttner.

Claes Hake, Curt Hillfon, 16 mars – 28 april
Hakes skulpturer tillsammans med Hillfons måleri

Valands elevutställning, maj

Folke Andreasson, Carsten Hvistendahl, David Larsson, Karin Parrow, Märta Taube-Ivarson 8 juni – 25 aug
Fem Göteborgsbaserade konstnärer från generationen med Göteborgskolorister

Sven-Erik Johansson, 7 – 29 sept

Tage Törning, 5 – 27 okt
Måleri, teckning och grafik med motiv av sopkarlar, roddare och hamnpålar

Nils Bringfelt, 2 – 24 nov

Konst på Dal – Dalslands konstförening 50 år, 30 nov – 2 feb
Översiktlig samlingsutställning av Dalslands konstliv från Hesselbom och Sager-Nelson fram till 1985 med tyngdpunkt på de samtida dalsländska konstnärerna.

1986

Roj Friberg, 15 feb – 31 mars

Erland Cullberg, 9 apr – 8 maj
Arrangerad av Göteborgs Konstförening

Valands elevutställning, 17 maj – 1 juni
Anneli Andersson, Jan-Åke Andersson, Gunvi Bengtsson, Hedvig Bengtsson, Ernst Billgren, Helene Billgren, Maria Björklund, Roland Borén, Johan Brattström, Kerstin Bunketorp, Thomas Efverström, Magdalena Eriksson, Anders Forsberg, Pia Hedström, Anna-Lena Johansson, Brigitta Johansson, Bengt Olof Johansson, Peter Hagdahl, Lena Karlsson, Per Kesselmar, Matts Leiderstam, Anette Lennartstam, Kristina Lindblad, Elisabeth Lindstedt, Per-Erik Nilsson, Ingela Palmertz, Matti Pihlström, Bengt Rindner, Maria Schön, Ann-Jeanette Sjölander, Jörgen Svensson, Catharina Tagg, Stefan Uhlinder, Irene Westholm, Peter Wiklund, Kerstin Svensson, Tim Parsey.

Knut Irwe, 6 juli – 6 aug
Retrospektiv utställning

Jazz, 16 aug – 19 okt
Samlingsutställning med 66 konstnärer och från 1920 och framåt på temat Jazz. Ett urval konstnärer:
Olle Bonnier, Claes hake, Lars Hillersberg, Einar jolin, Ulf Linde, Lage Lindell, Jan Lööf, Claes Oldenburg, Carl Fredrik Reuterswärd, Otte Sköld. Producerad tillsammans med Föreningen Jazz i Göteborg och Tradjazzföreningen

Unga Kontraster, 25 okt – 2 nov
I samarbete med Stadsbiblioteket, Göteborgs socialförvaltning och fritidsförvaltningen

Kalejdoskopet öppnar sig, 8 nov – 11 jan
En utställning om mötet mellan matematik och bild, mellan naturvetenskap och konst. I en verkstad fick barn och vuxna undersöka sambandet mellan geometrin och bilden. En utställning producerad av Riksutställningar

1987

Ljusform, 24 jan – 22 mars
Laser, neon, projektioner, black light och video. Ljusskulpturer och ljusmåleri av Dascha (Dagmar Jerabkova), Dan Dittmer, Hans Esselius, Torgny Larsson, Torgny Larsson och Birgitta Lorentzon.

Mer om 100 språk, 4 april – 10 maj
Om alternativa undervisningsmetoder vid de kommunala daghemmen i Reggio Emilia, Italien, där barnen tränas i att utveckla alla sina sinnen.

Valands elevutställning, 16 maj – 31 maj

Lasse Persson & Willy Ørskov (Ørskov slut 26 juli), 10 juni – 2 aug
Stillebenmåleri av Person tillsammans med Ørskovs skulpturer

Skimrande Västkust, 8 aug – 4 okt
Karl Isakson, Carl Kylberg, Gösta Sandels, Tor Bjurström, Ivan Ivarson, Ragnar Sandberg, Åke Göransson och Inge Schiöler. Även på konstmuseet.

10 Göteborgskor, 17 okt – 22 nov
Elsa Agélii, Maret Ainsaar-Östling, Barbro Andréen, Aja Eriksson, Sandra Ikse, Britt-Marie Jern, Mona Ljungblad, Nina Nilsson, Lillemor Petersson och Barbro Reyman.

Ut med konsten, 28 nov – 24 jan
1986 års samtliga konstinköp av Göteborgs konstnämnd som firade 40 år.

1988

Personlig vinter, 6 feb – 20 mars
Mats Caldeborg & Lennart Gybrant. Måleri, skulptur, text och ljud.

Zetterquist x 3 ,26 mars – 30 april
Denise, Olle och Jörgen Zetterquist

Valands elevutställning ,11 – 29 maj

4 Göteborgsmålare,  8 juni – 14 aug
Magnus Bjursten, Åke Winnberg, Wilgot Olsson, Ragnvald Magnusson som alla tillhörde samma generation som Göteborgskoloristerna

7 för kännedom, 24 aug – 25 sept
Sju konstnärer från olika generationer, alla med hemvist i Göteborg och med ett nonfigurativt bildspråk. Dick Andersson, Staffan Gylling, Mona Göpfert, Kent Karlsson, Otto Langert, Stefan Norling, Pål Svensson

I Hellsing-land, 1 okt – 6 nov
Illustrationer till Lennart Hellsings barnböcker av Marianne Enqvist, Fibben Hald, Kerstin Hedeby, Stig Lindberg, Svend Otto S., Fritz Sjöström, Poul Ströyer och Tommy Östmar.

Ungdomskulturveckan – Unga Kontraster, 12 – 20 nov

New York Now, 26 nov – 29 jan
Femton unga New York-baserade konstnärer: Phoebe Adams, Barry Bridgwood, Joanne Brockley, Claudia DeMonte, Stephen Hale, Nancy Haynes, Larry Lang, Ken Lum, Walter Martin, Joseph Nechvatal, Garnett Puett, Wade Saunders, Johnny Swing, Tony Tasset och Todd Watts. Ett samarbete med Norrköpings konstmuseum, Sundsvalls museum, Södertälje museum och galleri OTSO i Esbo, Finland

1989

Lars Börjesson, 4 feb – 5 mars
Retrospektiv över fyra decennier.

Grafiktriennalen, 18 mars – 7 maj
Arrangerad av Grafiska Sällskapet. 600 blad av 240 konstnärer.

Valands elevutställning, 20 maj – 4 juni
Pågick även på Galleri Rotor och Exercishuset.

Nytt Nordiskt, 10 juni – 27 aug
Konstmuseets nyförvärv av nordiskt måleri, skulptur, teckning och grafik från fem år tillbaka, vilket omfattar ca 150 verk.

Tre kvinnliga konstnärer, 2 sept – 22 okt
Hanna Pauli, Siri Rathsman, Anna Sjödahl

Fem Göteborgskonstnärer, 28 okt – 3 dec
Mats Ahlgren, Eva Dahlin, Barbara Häggdahl, Annika Jauhola, Juha Monola. Fem konstnärer som alla utbildats på Valand under 1970-talet.

Torben Ebbesen, 9 dec – 4 feb
Den första större utställningen i Sverige med denna danska konstnär som varit professor vid Valands konsthögskola.