Utställningar 1950-1959

1 januari 1950 - 31 december 1959

1950

CAP Konstförening, 13 – 22 jan
Samlingsutställning med konstverk utlottade under tioårsperioden 1940-1950.

Ansgarius Börjesson, Sven Deurell, 28 jan – 12 feb

Tor Bjurström, 18 feb – 5 mars

Sigfrid Ullman, Tore Ahnoff, 11 – 26 mars

Nutid Schweizisk Konst, 12 – 25 april
F. Hodler, F. Allottton, C. Amiet, R. Auberjonois, M. Barraud, P. Baud, H. Berger, A. Blanchet, W. Bodmer, O. Ch. Bänninger, K. Geiser, M. Gubler, H. Haller, H. Hubacher, M. Lauterburg, R. P. Lohse, E. Morgenthaler, M. v. Mühlenen, R. Rossi, A. Schnyder, O. Tschumi & A. Zschokke. Anordnad av Nationalmuseum, Föreningen Sverige-Schweiz och Riksförbundet för Bildande Konst.

Målarskolans elevutställning, 27  april – 2 maj
Hans Björkman, Erland Brand, Egil Carlsson, Ulf Trotzig, Bengt Olson, Hardy Strid, m.fl

Dansk Konst – Høstudstillningen och Koloristerna, 6 – 21 maj

Dalslandsmålare, 3 – 17 september
Bengt Crantz, Algot Galle, Carl G. Hagberg, Jerker Helander, Axel Holm, Ragnar Hult, Ragnar Högman, K. Ragnar Johannesson, John Lind, Lars Madsén, Lizzie Olsson, Carleinar Olsson, Sven Olofsson, I. Hall-Setterberg, Georg Suttner, anders Thyberg & Ulf E. Wikström.

Signe Hvistendahl, 22 sept – 8 okt
Minnesutställning

Inga Englund-Kihlman, Ragnvald Magnusson, Karin Parrow, Inge Schiöler, Erling Ärlingsson, 14 – 29 okt

Nils Nilsson, 4 – 26 nov
Minnesutställning

Samlingsutställning, 2 – 22 dec
Maj Arnell, Frithiof Berglund, Magnus Bjursten, Erland Brand, Einar Christiansson, Einar Ekelund, Tullan Fink, Carl-Erik Hammarén, Knut Irwe, Arthur Johansson, Gerhard Larsson, Olof Leyman, Alf Lindberg, Per Lindekrantz, Knut Lindström, Bengt Lundin, Britta Nehrman, Georg Persson, Olle Pettersson, Selim Soldan, Ulf Trotzig, Elsa Winnberg, Åke Winnberg & Lennart Åsling.

1951

Sigurd Möller, 13 – 28 januari
Oljemålningar, pasteller, akvareller och en gobelin.

Nutida Italiensk Konst, 3 – 18 februari
81 konstnärer. Anordnad av Art Club och Direzione Delle Belle Arti, Rom

Endre Nemes, 22 feb – 14 mars
Temperamålningar, emaljmålningar, monotyper och akvatinter.

Ernst Josephsson, 21 mars – 16 april
Minnesutställning anordnad av Göteborgs konstmuseum.

Nils Nilsson, 26 april – 14 maj
Minnesutställning.

Erik Andersson och minnesutställning av Carl H. Wetterwik, 15 – 30 sept

Fransk Konst, 6 – 28 oktober
Anordnad av Svensk-Franska Konstgalleriet.

André Bauchant, Bengt Kristenson, 3 – 25 nov
Retrospektiv utställning av oljemåleri av Buchant och oljemåleri, gouacher, akvareller och teckningar av Kristenson.

Samlingsutställning, 1 – 21 dec
Göteborgskonstnärer.

1952

Norsk nutidskonst, 9 januari – 3 februari

Sixten Lundbohm, Sten Teodorsson, 9 – 24 februari

Fransmän och Paris-svenskar, 1 – 23 mars

Einar Forseth, 29 mars – 20 april

Waldemar Sjölander, 10 – 25 maj
Mexikanska arbeten

5 år med Konstfrämjandet, 6 – 21 september
Färglitografier, etsningar & träsnitt.

5 målarinnor, 27 september – 12 oktober
Maj Arnell, Birgtta Flink, Stina Håfström, Elsa Hansson-Winberg & Magda Ringius

Ung konst, 18 okt – 2 november
Olle Bonnier, Lisa Eriksson, Tage Hedqvist, Tore Hultcrantz, Arne Jones, Roland Kempe, Olle Nyman, Pierre Olofsson, Karl Axel Persson, Torsten Renqvist, Lennart Rodhe & Armand rossander.

Imaginisterna, 8 – 23 november
C.O. Hultén, Gösta Kriland, Max Walter Svanberg, Anders Österlin. Gäster: Victor Brauner, Wilfredo Lam & Carl-Henning Pedersen

Decemberutställningen 3 – 21 december
27 konstnärer.

1953

Carsten Hvistendahl, 10 – 25 januari
Oljemålningar och färglitografier

Mollie Faustman, Sigurd Möller, 31 januari – 16 februari
Oljemålningar, akvareller, pasteller, tempera och teckning

Tor Bjurström, 21 feb – 15 mars
Oljemålningar

Ung skulptur, 21 mars – 6 april
Carl Emil Berglin, Elsie Dahlberg-Sundberg, Niklas Göran, Margot Hedeman, Inga Hellman-Berglin, Arne Jones, Åke Jönsson, Lennart Källström, Karl Gunnar Lindahl, Knut Erik Lindberg, sven Lundqvist, Allan Runefelt, Göran Strååt, Anita Törnvall-Brusewitz.

Fransk konst, 11 april – 3 maj
Anordnad av Svensk-Franska Konstgalleriet. André Beaudin, Pierre Bonnard, Francisco Borès, Georges Braque, Edmond Ceria, Marc Chagall, Paul Cornet, André Derain, Kes van Dongen, Raoul Dufy, Maurice Estève, Edouard Goerg, Marcel Gromaire, Hans Hartung, Wassilij Kandinskij, Paul Klee, André Lanskoy, Elie Lascaux, Henri Laurens, Fernand Léger, Raymond Legueult, Jean le Moal, Jean Lurcat, Manuel Hugue Manolo, Henri Matisse, Jean Metzinger, Joan Miro, Marcel Mouly, Manuel Ortiz, Pablo Picasso, Eduard Pignon, Camille Pisarro, Auguste Renoir, Serge Rezvani, Suzanne Roger, George Rouault, K. X. Roussel, Yves Rouvre, Maurice Savin, Gustave Singier, A. T. Steinlen, Tai Coat, Constantin Terechkowitch, Maurice Utrillio, Jacques Villon & Maurice Vlaminck.

Valands elevutställning, maj
Leif Knudsen, Gunnar Larsson, Jörgen Zetterquist, Olle Zetterquist, Leif Erikson, Walter Gibson m.fl.

Tecknare och grafiker i Göteborg, 5 – 20 september
Tore Ahnoff, Allan Andersson, Torsten Billman, Erland Brand, Nils Bringfelt, Lars Börjesson, Bængt Dimming, Rudolf Flink, Lennart Frisk, Börge Hovedskou, Janus Jahn, Bengt Kristenson, Lilian von Krusenstierna, Olle Langert, Isabella Laurell, Alf Lindberg, Jörgen Lindgren, Bengt Lundin, Kristian Lundstedt, Niels-Henry Mörck, Endre Nemes, Bengt Olson, Folke Persson, Hugo Simson, Waldemar Sjölander, Olle Skagerfors, Arne Stubelius, Sten Teodorsson, Nils Wedel, Elsa Hansson-Winnberg & Lennart Åsling

7 unga Göteborgare, 26 september – 11 oktober
Erland Brand, Bengt Lundin, Bror Persson, Ulf Trotzig, Erik Törning, Tage Törning & Lennart Åsling,

Astrid Noack, Jens Söndergaard, Erik Thommesen, 17 oktober – 1 november
Skulptur, akvareller och teckningar

Stig Munthe-Sandberg, 7 – 22 november
Minnesutställning

Decemberutställningen, 3 – 22 december
81 deltagare.

1954

Ung finsk konst, 14 – 31 januari
Toumas v. Boehm, Yngve Bäck, Birger J. Carlstedt, Eva Cederström, Helge Dahlman, Erik Enroth, Erik Granfelt, sven Grönvall, Ole Kandelin, Aimo Kanerva, Mikko Laasio, Anitra Lucander, Åke Mattas, Ernst Mether-Borgström, Otto Mäkilä, Lars-Gunnar Nordström, Yrjö Oso, Unto Pusa, Rolf Sandqvist, Per Stenius, Sam. Vanni, Veikko Vionoja, Ina Colliander, Harry Henriksson, Jaako Somersalo, Erkki Tantu & Voitto Vikainen.

Fransk grafisk konst, 12 – 28 februari
Anordnad av Le Cercle d’Echanges Artistiques Internaionaux med stöd av La Direction Générales des Relations Culturelles. Utställningen visade ett urval av grafiska tekniker, från etsning och träsnitt fram till mordernare trycktekniker med exempel från bokkonst, reklam, tapeter och tyger.

Nutida konst, 9 mars – 9 april
Samlingsutställning med verk som donerats av Moderna Museets vänner till Nationalmuseum.

Reidar Aulie, 10 -27 april

Göteborgs Konstförening 100 år, 18 september – 24 oktober
Jubileumsutställning curerad av Ingrid Mesterton. Verken hade till övervägande delen förekommit tidigare på Konstföreningens utställningar.
Ivar Arosenius, Edvard Berg, Richard Berg, Hugo Birger, Tor Bjurström, Carl D’Unker, Per Ekström, Johan Ericson, Ferdinand Fagerlin, Vilhelm von Gegerfelt, Åke Göransson, Ragnar Hallberg, Per Hasselberg, Ivan Ivarson, August Jernberg, Ernst Josephson, C. F. Kiörboe, Bengt Kristenson, Carl Kylberg, Marcus Larson, Carl Larsson, Bruno Liljefors, Alf Lindberg, Berndt Lindholm, August Malmström, Charlotte Mannheimer, Endre Nemes, Nils Nilsson, Bengt Nordenberg, Karl Nordström, Georg Pauli, Olle Petterson, Carl Ryd, Olof Sager-Nelson, Geskel Saloman, Ragnar Sandberg, Gösta Sandels, Inge Schiöler, Birger Simonsson, Olle Skagerfors, Carl Skånberg, John Sten, Per Södermark, Henrik Sörensen, Sten Teodorsson, Uno Troili, Sigfrid Ullman, Alfred Wahlberg, Carl Wahlbom, Nils Wedel, Carl Wilhelmson, Anders Zorn. Franska konstnärer: Pierre Bonnard, George Braque, Marc Chagall, Honoré Daumier, Edgard Degas, Eugène Delacroix, Marcel Gromaire, Henri Matisse, Pablo Picasso, August Renoir, Maurice Utrillo, Jaques Villon, Maurize de Vlaminck

Halmstadgruppen, 30 oktober – 21 november
Oljemålningar, gouacher och tempera. Sven Jonson, Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner, Axel Olson, Erik Olson och Esaias Thorén.

Decemberutställningen, 3 – 22 december
85 deltagare.

1955

Hjalmar Eldh, 15 – 30 jan
Minnesutställning

Eric Grate, 10 feb – 6 mars

Fransk Konst, 12 mars – 3 april
Utställning anordnad av Svensk-Franska konstgalleriet med litografier och etsningar. André Beaudin, Francisco Borès Maurice Esève, Francois Gilot, Juan Gris, Eugène de Kermadec, André Lanskoy, Elie Lascaux, Henri Laurens, Fernand Léger, André Masson, Pablo Picasso, Suzanne Roger, Yves Rouvre, Nicolas de Staël, Jacques Villon & Miguel Vivancos.

Kretsen kring Gerlesborg, 7 – 26 april
Gösta Asp, Torsten Bergmark, Erland Brand, Arne Cassel, Dagny Cassel, Willem de Geer, Kurt Florén, Georg Galmin, Olle Hagdahl, Arne Isacsson, Gun Kessle, Per Lindekrantz, Palle Pernevi, Torsten Renqvist, Magda Ringius, Georg Suttner, Carl Herman Wetterwik & Nils Apelman Öberg.

Valands elevutställning, ? – 10 maj
Målarskolan: Rolf Alexandersson, Bertil Almlöf, Esbjörn Adolfsson, Sture Andersson, Rune Claesson, Edna Cers, Knut Dahlbäck, Gertrud Thankus-Danoff, Rolf Duell, Leif Ericson, Valter Gibson, Olof Göte, Sven Hansson, Hans Hermansson, Joe hedlund, Sven-Erik Johansson, Valdemar Jordan, Rune Kjellman, Lennart Landqvist, Folke Lind, John G. Lundberg, Ralph Lundquist, Bertil Malmstedt,Jens Mattiasson, Åke Nilsson, Gert Zievert Nordström, Torsten Norman, Ingvar Olsson, Siv Persson, Ronald Reyman, Ingeborg Strangell, Lars-Erik Ström, Denis steen, Jan Stenvinkel, Bo Sällström, Irene Karlsson-Ullberg, Bengt Winberg, Denice L-Zetterquist, Olle Zetterquist. Skulpturskolan: Walter Bengtson, Cecilia Berg, Eva Berggren, Göran Bäckström, Rolf Denman, Sven-Olof Frick, Acke Jansson, Bertil Lengstrand, Claes Lillienhöök, Åke Thornblad & Willy Örskov

Nordisk färggrafik, 10 – 25 september
Anordnad av Folkrörelsernas Konstfrämjande. Färglitografier och färgträsnitt.

Carl Kylberg,1 – 23 oktober
Minnesutställning med oljemåleri, akvareller och teckningar.

Dansk konst, 29 oktober – 20 november
Anordnad av Galerie Birch i Köpenhamn. Poul L. Andersen, Folmer Bendtsen, Frede Christoffersen, Carin Clausson, Sven Dalsgaard, Poul Ekelund, Paul Gadegaard, Arne Hansen, Kjeld Hansen, Anker Hoffmann, Erik Hoppe, Egill Jacobsen, Robert Jacobsen, Ulrikka Marseen, Kai Mottlau, Knud Nielsen, S. Hjort Nielsen, Gunnar Nikolajsen, Lisbet Munch-Petersen, Ole Schwalbe, Jens Søndergaard, anna Thommesen & Erik Thommesen. kulptur, oljemåleri, akvareller, textil och keramik.

Decemberutställningen, 3 – 22 december
84 deltagare.

1956

Teckningar av svenska konstnärer, 14 – 29 januari
53 deltagare. Tore Ahnoff, C.E. Hammarén, Alf Lindberg, Acke Jansson m.fl,

Birger Simonsson, 4 – 26 februari
Minnesutställning med oljemåleri och teckningar.

Svensk och fransk konst, 3 – 22 mars
Arrangerad av Svensk-Franska konstgalleriet. GAN, Sven Erixson, Isaac Grünewald, Sigrid Hjertén, Suzanne Roger, André Landskoy,
Pablo Picasso, m.fl.

Unga Stockholmare, 31 mars – 22 april
Åtta konstnärer. Staffan Hallström, Carl Riise, Lars Rolf m.fl.,

Färg och Form, uppgift saknas

Albin Amelin, Helge Franzén, Bror Hjort, Hilding Linnqvist, Axel Nilsson m.fl.

25 års Göteborgskonst, 6 juni – 26 aug
Samutställning med Göteborgs konstmuseum

Ludvig Karsten, 29 sept – 21 okt

Tyko Sallinen, 6 – 25 nov

Decemberutställningen, 4 – 21 dec

1957

Nanna Johansen-Ullman, Carl-Erik Hammarén, Alvar Lundin, 12 – 27 jan

Tor Bjurström, 2 – 17 feb

Kamratstipendiet, 22 feb – 3 mars
Göteborgs konstnärsklubbs medlemmar.

Siri Rathsman, mars

Evert Lundquist, 9 – 28 april

Dansk och norsk 1900-talskonst, 26 juni – 1 sept

Konstfrämjandets jubileumsturné (10 år), uppgift saknas

Nordisk konst 1947-1957, 12 okt – 17 nov
Arrangerad av Nordiska konstförbundet. Samutställning med Göteborgs konstmuseum. På konsthallen visades grafik och dekorativ konst.

Decemberutställningen, 4 – 22 dec

1958

Två Triestinare, 11 – 26 jan
Celo Pertot och Luigi Spacial

Bengt Kristenson, Palle Pernevi, 1 – 16 feb

Vincent Van Gogh, mars

Prisma, uppgift saknas
Finska Prismagruppen: Yngve Bäck, Gösta Diehl, Unto Pusa

Sigrid Schauman, m.fl, uppgift saknas

Skagenmålarna, 7 – 29 juni

Unga Göteborgare, 4 juli – 31 augusti
Lennart, Ason, Walter Bengtsson, Lars Börjesson, Johny Colebring, Knut Yngve Dahlbäck, Leif Ericson, Sven-Olov Frick, Carl-Erik Hammarén, Hans Hermansson, Mona Johansson, Åke Jönsson, Leif knudsen, Bengt Kristenson, Olle Langert, Bengt Lundin, Nils-Henry Mörck, Åke Nilsson, Bengt Olson, Bror Person, Torsten Renqvist, Jan Steen, Åke Thornblad, Erik Törning, Jörgen Zetterquist, Olle Zetterquist, Lennart Åsling (alla konstnärer födda 1920 eller senare).

Fransk grafik, 6 – 21 sept
Från sekelskiftet till våra dagar. Hans Arp, Paul Cezanne, Marc Chagall m.fl

Tre Ahnoff, Bengt Olson, 27 sept – 10 okt

Jean Heiberg, 18 okt – 2 nov

Endre Nemes, 8 – 23 nov

Decemberutställningen, 9 – 21 dec

1959

Nordisk trio, januari
Jens Söndergaard, Albin Amelin, Paul René Gauguin

Isabella Laurell, Leif Knudsen, 31 jan – 15 feb

Adrian Heath, 21 feb – 8 mars

Issac Grünewald, 14 mars – 5 april
Minnesutställning

C.O. Hultén, 11 – 26 april

Kring spontanismen, 5 – 21 juni

Arkitektur och bildkonst i samspel, 3 juli – 9 aug

Grafisk gruppe – København, 6 – 20 sept
Poul Björklund, Frede Christoffersen, Helge Ernst, Preben Hornung, Groth Jensen, Herman Stilling, Eigil Wendt, Preben Wølck-Madsen

Ny västsvensk skulptur, 26 sept – 11 okt
Eva Berggren, Fred Leyman, Sven Frick, Bertil Lengstrand, Majken Strandäng, Lars Petersson, Willy Örskov, Cecila Berg, Acke janson, Rolf Denman, Åke Thornblad, Walter Bengtsson

7 Skåningar, 17 okt – 2 nov
Karl-Einar Andersson, Nils Göran Brunner, Knut Grane, Bertil Lundberg, Bengt Ossler, John Wipp & Anders Österlin.

Carl Fredrik von Breda, 7 – 29 nov

Decemberutställningen, 5 – 22 dec