Ulf Rollof – NO Pic Nic

18 januari 2003 - 3 mars 2003

Sammanfattning

Ulf Rollofs nya projekt handlar om identitet och hur det medvetna jaget korresponderar med vårt undermedvetna. Det personliga kunskapssökandet är på så sätt en viktig utgångspunkt i hans konstnärskap. Med en vetenskapsmans nyfikenhet och noggrannhet går han till botten med livets gåtor oavsett om det gäller den egna identiteten eller en främmande omvärld.

Ulf Rollof har alltid arbetat med en rad olika tekniker. Mest känd är han kanske för sina enorma maskinbyggen som tagit stor plats och med ljud och rörelse påkallat betraktarens uppmärksamhet. Samtidigt har han förmågan att sänka rösten och få oss att lyssna till det lågmälda och ömsinta. Gränsen mellan människa och djur, natur och kultur och försöket att överskrida denna gräns är något centralt i mycket av det Rollof gör.

I slutet av 80-talet konstruerade Ulf Rollof en elväst för undervattensbruk, som syftade till att förklara den mänskliga anatomin för den mexikanska amfibien axolotl, i början av 90-talet undersökte han den svenska granens alla aspekter.

Under senare år har hans fokus förskjutits en aning, från den transcendenta världen till den personliga livshistorien. Utgångspunkten i hans senare projekt har varit relationen till fadern och det egna faderskapet.
Ulf Rollof är född i Karlskrona 1961. Han bor och arbetar i Stockholm. Han är en av de yngre svenska konstnärerna som agerat på den internationella konstscenen och har bla deltagit vid Documenta IX och biennalen i Venedig.

Verk

I utställningen NO Pic Nic på Göteborgs Konsthall visar Ulf Rollof enbart nya verk.

I verket 3 NEW FILMS har Rollof utgått från faderns dubbelåttafilmer och sammanställt tre teman med titlarna Pia (My sister), Sea (Depressed sailors) och Sun (My father´s 17 sunsets and one rainbow).

Pia (My sister) visar Ulf Rollofs syster som tog livet av sig 28 år gammal då Rollof var 10 år. Pia var textilkonstnär och stod honom nära. Självmordet var något som det aldrig talades om i familjen. Med filmen bryter Rollof detta tabu och gör händelsen till en central del i verket. Filmen bygger på material som Rollofs far filmade innan Ulf Rollof föddes och som han fann efter faderns död.

Fadern som var kommendörkapten inom flottan filmade ofta sina upplevelser till sjöss, vilket vi ser i Sea (Depressed sailors), en film om fartyg, hav och röda flaggor.

I Sun (My father´s 17 sunsets and one rainbow) möter vi motiv som solnedgång och regnbåge, bilder som vittnar om en önskan att fånga det sköna i naturen.

Verket 6 NEW VIDEOS består av sex filmer där vardagliga scener i familjen och kommentarer från vänner knyts samman med scener av djur i rörelse och vila. Varje film rymmer korta, loopade sekvenser, vilket ger en påtaglig rytm i både ljud och bild. Genom upprepningarna blir vi uppmärksamma på de detaljer vi annars inte skulle lägga märke till.

I Konsthallens innersta sal möter vi MÅLNINGAR, en serie monumentala målningar i pusselteknik utförda på laminat. Ulf Rollof har valt de sex vanligaste motiven ur sina serier Calender I och II, som består av bilder från hans undermedvetna: fem dörrar, träd, bröst, bro, bläckfisk, vulkan. Färgerna är hämtade från monokroma partier i faderns filmer.

Utställningsproduktion: Ulf Rollof och Göteborgs Konsthall
Hemsida: http://www.rollof.com