Transition / Omvandling – Akademin Valand – Magisterutställning Fotografi & Fri konst 2015

2 maj 2015 - 24 maj 2015

Konstnärer

Britt Anderson (USA), Johanna Arvidsson (SE), Flemming Ove Bech (DK), Maria Gordana Belić (SE), Kanchan Burathoki (NPL), Matilda Enegren (FI), Azadeh Esmaili Zaghi (IRN/SE), Jonas Esteban Isfält (SE), Mourl Ferryman (JAM/UK), Amanda Hart (USA), Laura Hatfield (CAN), Marie Helgesen (NO), Martin Hultén (SE), Stefan Jensen (SE), Tobias Kiel Lauesen (DK), Peter Kädergård (SE), Alanna Lynch (CAN), Hannah MacFarlane (UK), Bergthor Morthens (ISL), Simon Rydén (SE), Emelie Sjunnesson (SE), Andrei Venghiac (ROU).

Sammanfattning

Transition / Omvandling är en grupputställning med 22 avgångsstudenter vid Masterprogrammen MFA Fri Konst och MFA Fotografi på Akademin Valand. Transition/Omvandling ger en exklusiv möjlighet att ta del av konst av nyetablerade konstnärer med olika perspektiv och uttryckssätt.

Transition / Omvandling

Göteborgs Konsthall inviger våren 2015 traditionsenligt med den årliga utställningen med 22 masterstudenter i fri konst och i fotografi från Akademin Valand, Göteborgs universitet. Varje verk förmedlar sin egen idé och bär sitt eget estetiska och konstnärliga uttryck i ett valt medium. Här möts skulptur, installation, måleri, teckning, video, performance, fotografi och ljudverk. Det är en varierad palett av konstformer som möts, krockar och samexisterar inom konsthallens rum.

Årets utställning har fått namnet Transition / Omvandling och markerar på en fundamental nivå både en slutpunkt på två års intensiva studier och början på ett livslångt konstnärskap. Konstnärliga alster som ofta bara varit dedikerade till ateljéns slutna väggar får nu en allmän exponering inför en publik. Vad händer i denna omvandlingsprocess när ett verk blir till i offentlighetens ljus? Det är en konstnärlig process – en övergång – som både kräver mod och beslutsamhet. I utställningen presenteras en ny generation konstnärer som förvandlar, bearbetar, tolkar, undersöker och ifrågasätter sin omvärld och tillvaro. Verkligheten fungerar här som ett råmaterial, en utgångspunkt, som transformeras till konst.

Titeln Transition / Omvandling indikerar att någonting befinner sig i rörelse och i ett skede av förändring. Denna omvandling innebär med nödvändighet att någonting förloras till fördel för någonting annat. Att befinna sig i ständig förändring, kluven mellan det förgångna och det som ännu inte skett, kan betyda en blindhet inför nuets hastiga rörelse. Det är lättare att summera och dra slutsatser av det som varit, men kanske svårare att se vart vi är på väg. Här kan konsten spela en betydande roll. Genom att ta del av de frågeställningar som är viktiga för en ny generation konstnärer låter de oss se vår samtid, tydliggöra vår omvärld, medvetandegöra vårt nu och kanske även vår riktning in i framtiden.

Dessa konstnärers verk cirkulerar kring teman som framstår poetiska, imaginära, flyktiga, och mer privata än offentliga. Blicken riktas inte i första hand mot ett samhälle utan snarare mot ett inre, mer privat rum, där plats, tid och minnen transformeras och förändras. De ägnar sig åt frågeställningar som rör den privata erfarenheten, minnen av tidigare händelser som återkallas och omvandlas. Laddade platser, objekt, rum och minnen lever kvar i varierande former. Det förgångna problematiseras och framstår i olika skepnader i nuets ljus, gestaltade via funna objekt, äldre material samt gammal teknologi som får nya funktioner.  De verkar upptagen av ritualer och handlingar såsom att strimla papper eller gräva ner fotografier. Det privata eller det personliga minnet offentliggörs dock aldrig utan det förblir dolt eller förvrängt till oigenkännlighet. Ett försök att förstå och definiera det främmande och det okända. Det outsägliga förblir osagt.

I utställningen undersöks även kulturella arv som visar på de långvariga psykologiska och fysiska konsekvenser som krigsföring mellan länder kan medföra för den enskilde individen. Nationell identitet och tillhörighet är några av de frågeställningar som lyfts i Transition / Omvandling. Genom noggrann granskning framstår identiteter som konstruerade och föränderliga. Likt en arkeolog gräver de fram, inte bara sin egen identitets olika lager, utan också andras. Bortglömda kvinnor ur historiska arkiv smälter samman med nutida kvinnor hämtade ur populärkultur. Den kvinnliga kroppen och erfarenheten framstår överlag i denna utställning som ett politiskt verktyg, motsträvig mot maktutövning, rasism och sexualiserat våld.

Vår förhoppning är att Transition / Omvandling erbjuder en färd i samma känslolägen och sinnestillstånd som konstverken undersöker: Äckel, skönhet, obehag, rädsla, utsatthet och djupaste fascination.

– Liv Stoltz, utställningsintendent på Göteborgs Konsthall och curator för utställningen