Louise Dorph

Louis Dorph (1979, SE)
Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan, Stockholm
Bor och arbetar i Stockholm

Louise Dorph är en av de yngsta av de medverkande konstnärerna och gick så sent som våren 2008 den sista terminen på sin konsthögskoleutbildning. Hennes måleri har dock en tydligt egen och konsekvent stil. Slående är att hur de olika färgfälten hålls tydligt avgränsade från varandra, utan minsta tendens att flyta samman. Stilen kan väcka associationer till latinamerikanskt muralmåleri, barns bilderböcker eller kanske intarsiaarbeten i trä Intarsia: Platta utsmyckningar bestående av träbitar i olika färger, inlagda för att forma olika mönster.. Dorph arbetar även med muralmåleri. Färgerna är ofta få, dova och mättade. Motiven kan vara hämtade från svensk natur, gärna en skärgård med klippor, båtar och hissade segel.

Louise Dorph tillbringade större delen av sin barndom i Afrika och i sitt måleri intresserar hon sig för hur både det förflutna och nuet kan upplevas som högst närvarande och samtidigt som något abstrakt. Hennes bilder är alltid föreställande, men starkt reducerade där mycket information är bortskalad för att framhäva essensen i motivet.

Louise Dorphs tidigare verk var ofta avfolkade men i de nyare verk som visas här på Göteborgs Konsthall ser vi i samtliga grupper av människor. Det ser nästan ut som stiliserade semesterbilder från 50-talet där en familj står samlad framför sin bil. Alla bär de likadana kläder som för att markera att de hör ihop.

Skylten, 2008
Akryl på mdf, 44 x 30 cm

Pussen, 2008
Akryl på mdf, 44 x 30 cm

Vid garaget, 2008
Akryl på mdf, 44 x 30 cm

Matbordet, 2008
Akryl på mdf, 44 x 30 cm

Gäster, 2008
Akryl på mdf, 44 x 30 cm

Bilarna, 2008
Akryl på mdf, 44 x 30 cm