Josefine Lyche

Josefine Lyche (1973, NO)
Utbildad vid Konsthögskolan i Oslo, Norge
Bor och arbetar i Oslo, Norge och Berlin, Tyskland

Färgfenomen, förvrängningar och synvillor är återkommande element i Josefine Lyches konstnärskap. Ofta arbetar hon med ett populärkulturellt filter, till exempel med utgångspunkt i rollspel som Warhammer 40K, dataspel som Counter-Strike eller tapetmönster från skräckfilmen ”The Shining”.

Josefine Lyche har gjort verk i form av dataspel, men arbetar samtidigt med storskaliga muralmålningar där färglagren först appliceras och därefter slipas och nöts fram med sandpapper. Titeln på ett sådant verk kan vara exempelvis: 28 timmar, sju lager färg, slumpmässigt fördelat. Slipat fyra gånger. Även i andra sammanhang är titlarna viktiga delar av verken, till exempel Jag är inte 100 % tillräknelig eller Formel för tidsresande.

Josefine Lyche arbetar med seende och synrubbningar och i sina verk skapar hon ofta psykedeliska tillstånd och slumpmässiga mönster. I det nya verket Rainbow Pickets (Grayscale) som visas här på Göteborgs Konsthall möter betraktaren en rak skulptural regnbåge – en hyllning till konstnären Judy Chicagos minimalistiska verk Rainbow Picket från 1966.

Verket Dreamachine 2007 bygger vidare på ett analogt verk från 60-talet med samma namn, gjort av konstnären Brion Gysin och vetenskapsmannen Ian Sommerville. Digitala färgströmmar slumpas ut på två plasmaskärmar och verket ska ses med slutna ögon så att det pulserande ljuset stimulerar den optiska nerven, vilket påverkar hjärnan och skapar en visuell upplevelse.

Rainbow Pickets (Grayscale), 2008
Platsspecifik väggmålning, akrylfärg och mdf

Dreamachine 2007, 2007
Två plasmaskärmar, dator med programvara, monokromt flimmer i 21 Hz frekvens