Hlaðgerður Íris Björnsdóttir

Hladgerdur Iris Björnsdóttir (1973, IS)
Utbildad vid Konsthögskolan på Island och Konstakademin i Rom, Italien
Bor och arbetar i Reykjavik, Island

Vid en första anblick ter sig Hlaðgerður Íris Björnsdóttirs bilder som direkta avbildningar av fotografier. Då man tittar närmare anar man dock snart att bilderna är mer komplexa än så. De är snarare resultatet av ett omfattande fotografiskt förarbete, ett väl genomtänkt formspråk där överflödig information tagits bort medan vissa detaljer tvärtom framhävts. Genomgående är Björnsdóttirs strävan att ge sina modeller en så stark närvaro i bilderna att vi blir fångade av deras intensitet.

Hlaðgerður Íris Björnsdóttirs modeller är antingen barn eller ungdomar på gränsen till vuxenvärlden, aldrig vuxna. Ofta framträder de mot en helt enfärgad bakgrund eller i ett isländskt landskap. Ibland befinner de sig i ett mer svårfångat, närmast surrealistiskt landskap, vilket vi ser i flera av de målningar som visas här på Göteborgs Konsthall. De kala träden och ljusförhållandena i bilderna skapar tillsammans med barnens både oskuldsfulla och utmanade utstrålning en stämning av något hotfullt.

The Lighthouse, 2007
Olja på duk, 160 x 160 cm

Blue sky, 2008
Olja på duk, 70 x 60 cm

Sleepwalker, 2007
Olja på duk, 130 x 110 cm

Girl resting on a mattress, 2007
Olja på duk, 100 x 80 cm

Balance, 2008
Olja på duk, 130 x 90 cm