Henrik Eriksson

Henrik Eriksson (1976, SE)
Utbildad vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm
Bor och arbetar i Stockholm

Henrik Eriksson intresserar sig för blickens snabbhet och vår förmåga att tillgodogöra oss information och skapa ordning. Han har sagt att tecknandet kan ses som en övning i att glömma kontinuerligt och snabbt.

I serien The Center of The World har Henrik Eriksson tecknat ett myller av arkitektoniska former med olikfärgade tuschpennor på plastfilm. De detaljrika verken påminner om ritningar eller kartor över snabbt expanderande rum eller stadsmiljöer. Konstnärens syfte är dock inte att avbilda några specifika byggnader, utan mer att skildra ett fragmentariskt seende, det omöjliga i att överblicka situationer och platser.

Henrik Eriksson visar också tre ut-och-invända discokulor, där spegelglasen vänts inåt. De snurrar i taket på Göteborgs Konsthall och kan påminna om ett planetsystem. Ljuset flimrar och sipprar ut i sprickorna, likt sönderbrända klot vars ytor krackelerat av värme från både ut- och insida.

The Center of the World, 2007
Serie om sex ramade teckningar, färgpennor på polyester, 120 x 170 cm

Discokulor, 2007
Tre discokulor av krossat spegelglas, lampa, motor