Carl Hammoud

Carl Hammoud (1976, SE)
Utbildad vid Konsthögskolan Valand i Göteborg
Bor och arbetar i Stockholm

Det är med stor noggrannhet och en stark känsla för detaljer som Carl Hammoud bygger upp sina målningar. Samtidigt som verken och motiven visar på stramhet och ordning, skildrar de även den totala motsatsen – kaos. Miljöerna befinner sig i gränslandet mellan dröm och verklighet. Interiörerna tycks härstamma från typiska offentliga byggnader förknippade med auktoritet. Det är dock något overkligt över rummen, som ofta har en dramatisk ljussättning och saknar mänsklig närvaro.

Boken återkommer ofta som symbol i Carl Hammouds verk. Den representerar och levandegör såväl historia som samtid och skulle kunna innehålla allt från vetenskaplig fakta till rent nonsens. För Hammoud fungerar det tryckta ordet som något av en motsats till hur bildberättande kan te sig. En text är ofta begränsad till en viss ordföljd, medan en bild kan läsas på många sätt. Vilken sorts böcker som återfinns i verken går inte att urskilja då de saknar både föreställande omslag och bokstäver.

Det finns flera mer eller mindre uppenbara referenser till konsthistorien i Carl Hammouds verk. Verket Land är en parafras på den tyske romantikern Caspar David Friedrichs målning Ishavet från 1824. I Friedrichs målning är det naturen som regerar och isflaken som tornar upp sig på samma sätt som böckerna och bordskivorna i Hammouds verk Land. En stor skillnad är dock att det i Hammouds målning är människan – inte naturen – som orsakat kaoset.

Disposition II, 2008
Olja på duk, 80 x 70 cm

Disposition I, 2008
Olja på duk, 50 x 66 cm

Revolution, 2007
Olja på duk, 69 x 96 cm
Tillhör Oscar Properties

Land, 2007
Olja på duk, 121 x 121 cm