The Memor – Lundahl & Seitl och ScanLAB Projects

10 augusti 2019 - 18 augusti 2019

Göteborgs Konsthall presenterar stolt The Memor, en koreograferad Mixed Reality-installation av Lundahl & Seitl och ScanLAB Projects. The Memor visas under åtta dagar i samband med utställningen Fragmented Realities. Verket är interaktivt och kan upplevas av endast en besökare i taget. 

The Memor är ett digitalt arkiv med byggnader, landskap, ljud, dofter och spår av människor och utgör en central del av det större verket Eternal Return (2019). Besökaren får – iförd VR-glasögon och guidad av en performer – ta del av koreograferade händelser och hyperuppkopplade föremål.

Dessa föremål representerar olika tids- och rumsskikt och kan ses som spår av det förflutna: en tekopp bärs exempelvis upp av tyngden av en 3,5 miljarder år gammal mikrobmatta. Tillsammans med ljud och form i Virtual Reality och koreografi med beröring fungerar föremålen som igångsättare av en multisensorisk upplevelse. Genom detta framkallas minnet av konstverket i besökarens medvetande.

Minnen är förändringar i ett system, som också påverkar hur systemet fungerar i framtiden. På liknande vis är The Memor ett system vars tillstånd och struktur förändras över tid; en minnesbank från vilken vi kollektivt överför kunskap genom och mellan generationer; vad vi bör frukta, vad vi bör värdesätta, hur vi undviker att dö, hur vi tar hand om morgondagens värld.

Installationen existerar även i virtuellt tillstånd i form av en science fiction-roman av Malin Zimm som skrivits parallellt med konstverket.

Vernissage

Utställningen öppnar den 10 augusti 2019, kl 14 -17 på Göteborgs Konsthall. Vernissage och konstnärssamtal med Lundahl & Seitl och ScanLAB Projects.
Tillsammans deltar de även i seminariet Samtidskonst och digitalisering som Göteborgs Konsthall arrangerar den 17 augusti.

Lundahl & Seitl och ScanLAB Projects

Lundahl & Seitl, Christer Lundahl och Martina Seitl, är pionjärer för en omslutande, antidisciplinär praktik inom samtidskonst och performance. Genom koreograferade, multisensoriska, rumsliga och platsspecifika situationer skapar duon förutsättningar för upplevelser som utspelar sig både inom individer och gemensamt i grupper.

ScanLAB Projects är en banbrytande kreativ praktik – hälften konststudio, hälften forskningslabb – under ledning av konstnärerna och formgivarna Matthew Shaw och William Trossell. Deras utgångspunkt är en gemensam passion för teknologiskt och hantverksmässigt avancerade produktioner och berättelser i form av digitala och fysiska verk.

Eternal Return (2019) är samproducerat av STRP med produktionsstöd från Konstnärsnämnden, Stockholm Stad och Kulturrådet.
Utställningen presenteras i samarbete med Folkteatern och Regionteater Väst, med stöd från Västra Götalandsregionen.

Credits:
The book Eternal Return – The Memor är skriven av: Malin Zimm
J. S. Bach’s Fugue in A Minor BWV 543 skriven för orgel, arrangerad av Liszt för piano, utförd av Cassie Yukawa-McBurney
Manus och experience design-samarbete: Rachel Alexander
Manus samarbete, arkitekt och teoretiker: Malin Zimm
Performer: Pia Nordin
Lundahl & Seitl produktion: Emma Ward

* ScanLAB Projects-team: Matthew Shaw, Max Čelar, Soma Sato, Manuela Mesrie, Reuben Carter, Jacques Pillet, William Trossell, Dorka Maka.