Verk och konstnärer

Peter Dahl

Peter Dahl (f. 1934) visade de tre målningarna Kö (ansiktlösa), Patienten och Anklagade tillsammans med sviten Vårat rum I-XII som beskrevs som ett arbetsutkast. Utöver detta presenterade han även fyra skulpturer.

Innan utställningen Tal i sak hade Dahl, som gick ut Konsthögskolan i Stockholm 1963 haft separatutställningar på Galleri Prisma i Stockholm och i Malmö 1967 och 1968 . Han hade också tillsammans med Ulla Zimmerman deltagit i samlingsutställningen ”Vi och de” på Galleri Prisma i Stockholm 1969. Vid den här tiden var Dahl lärare på Gerlesborgsskolan i Stockholm.

Åke Nilsson

Av Åke Nilsson (f. 1935) presenterades tio målningar, däribland de två triptykerna Ockupation och Demonstration. Nilsson studerade vid Slöjdföreningen och sedan vid Valand, varifrån han gick ut 1958. Vid den här tiden hade han bland annat haft separatutställningar på Lilla Galleriet i Stockholm 1960, Maneten i Göteborg 1965 och Konstnärshuset i Stockholm 1966. 

Gerhard Nordström

Gerhard Nordström (f. 1925) visade 20 antimilitaristiska bildkonstverk som han kallade för planscher, som i viss mån alluderar på den typ av visuella hjälpmedel som då användes i skolan, och är en blandning av tydliga visuella element och text. Återkommande är uniformsrockar, vapen, måltavlor och medicinska avbildningar av människans inre och verken har titlar som Militär kalender, God lön och utbildning, Generalen säger, Pro Patria och Vetenskapliga framsteg. Utöver detta visade han även tolv stycken objekt som Generalens tårta och Nationens hjärta som är en sorts tredimensionella versioner av hans planscher.

Nordström som var den äldsta konstnären som deltog i utställningen, gick ut Konsthögskolan i Stockholm 1949. Innan Tal i sak hade han bland annat hunnit med att ha separatutställningar på Malmö Museum 1951, Galleri Loftet i Malmö 1967 och 1969, på Krognushuset i Lund 1964, Sveagalleriet i Stockholm 1969. Han hade också deltagit i samlingsutställningarna ”Människa nu” och ”Det otäcka” på Lunds konsthalle 1967 och 1968.

Jacques Zadig

Jacques Zadig (f. 1930) presenterade nio målningar och tre grafiska blad. Utöver detta visade han även sitt ljudkonstverk Unidetified object.

Zadig gick ut Konstakademien i Köpenhamn 1952 och hade haft separatutställningar på Galleri Leger i Malmö 1964 och på Sveagalleriet i Stockholm 1967. Precis som Nordström hade han även deltagit i samlingsutställningen ”De otäcka” på Lunds konsthall 1968. 

Läs mer om Unidetified object.

Ulla Zimmerman

Ulla Zimmerman (f. 1943) presenterade skulpturinstallationen Vi som bestod av ett antal människogestalter byggda av skumplast, frigolit och limtrasor placerade runt om i utställningen i rullstolar.

Zimmerman var den yngsta konstnären och gick ut Konsthögskolan i Stockholm 1966. 1965 hade hon vunnit Ung Tecknare och 1969 hade hon sin första separatutställning, på Galleri Prisma i Stockholm 196. Hon och Peter Dahl gjorde även utställningen ”Vi och de” tillsammans på samma galleri 1969. Utöver utställningar hade hon även gjort scenografi för Riksteatern 1967-1969.

Alla konstnärerna utom Nilsson hade deltagit i utställningen ”Nej” på Gävle Museum tidigare samma år. Dahl, Nordström och Zadig hade även ställt ut på ”Involved in the World”, Uppsala ekumeniska möte året innan.