Sverige Omskapat – Konsthögskolan Valand

2 november 2002 - 10 november 2002

Konstnärer

Alvaro Arrosamena, Carl Brolin, Rrustem Bujupi, Farangis Idelchi, Haky Jasim, Alberto Juárez, Charlotte Karlsson, Hodjat Kasrayan, Gui Mallon, Kevin McIntyre, Daniela Mika, Marco Muñoz, Krystyna Radziszewska, Kyala Rodríguez och Rita Winde

Hur ser det multikulturella Sveriges konst ut?

Hösten 2001 startade en ettårig fördjupningskurs på Konsthögskolan Valand som vände sig till invandrade konstnärer bosatta i Sverige.
Kursen benämndes Sverige/Omskapat och 12 studenter togs in.

Kursen har för de som deltagit inneburit att på heltid få möjlighet att utveckla sitt konstnärskap, följa en egen seminarieserie kring bland annat konstruktionen av Sverigebilden, möta och samarbeta med studenter på Valands övriga program samt ta del av de utbud av föreläsningar som övriga studenter erbjudits.

Kursansvarig har varit Alexander Pankow, konstnär född i Moskva numera bosatt i Göteborg.

Sverige/Omskapat var under förra läsåret Valands mest turbulenta och omdiskuterade kurs.

Kursdeltagarna samt några studenter från Valands 5 åriga magisterprogram har trots alla stormar, intensivt arbetat med sina individuella konstnärliga projekt som tydligt speglar olika kulturella, sociala, politiska traditioner och erfarenheter.

Utställningen visade en expressivitet och bredd med rötter i andra kulturella koder och sammanhang, uttryck som trots vår ”generösa” invandrarpolitik ännu inte är så vanliga på våra svenska konsthögskolor och institutioner för samtids-konst.

Text av: Susann Brännström, Rektor på Valand

Program

Transperformance, ett experiment med musik, teater, dans och litteratur.
Lördag 2 nov, kl 15:00 – Spriritus
Onsdag 6 nov, kl 18:00 – Mosaico
Lördag 9 nov, kl 15:99 – Amalgama
Medverkande: Anna Andersson, Alvaro Arrosamena, Adrian Arrosamena Mellgren, Ras Joe Banshe, Ismael Bertola, Marcelo Campoamor, Federico Errecart, Alejandra Fredrikson, Monika Landberg, Jenny Levander, Fernando Lorca, Andres Melgar, Carl Christer Nilsson, Lilly Osario, Camilla Rivera, Christian Stranne och Rolando Wallusche.

Söndag 3 november, kl 14.00: Debatt: Finns det främlingsfientlighet i det svenska konstlivet? Medverkande: Bianca Maria Barmen, Bernardo Rojas Appiano, Alexander Pankow, Susann Brännström och Kevin McIntyra. Debatten leds av Johan Öberg.