Sköönt

6 december 1969 - 4 januari 1970

Konstnärer

Per Arnoldi, Lennart Aschenbrenner, Bertil Berntsson, Svea Bjurling, Barbro Bäckström, Torsten Esbjörnsson, Bo Hultén, Bruno Knutman, Carl Magnus, Mariana Manner, Stig Morin, Staffan Nihlén, Anita Nilsson-Billgren, Roland K. Nilsson, Christina Ringsberg, Per Svensson, Rune Säll.

Sammanfattning

Sköönt var en samlingsutställning med konstnärerna främst verksamma i Skåne. Utställningen, sammanställd av Peter Drougge, var en motreaktion på ett antal utställningar, speciellt vandringsutställningen De Otäcka – Mardöm och verklighet i svenskt 60-tal som visades 1968 på Lunds Konsthall och Liljevachls.