Händelsen på Bohus station 1923

Den 11 maj 1923, i anslutning till öppnandet av Jubileumsutställningen i Göteborg, anordnades en stor fest på Stadskällaren i Kungälv. I konstutställningen Nordisk Konst sammanställd av Axel Romdahl var självklart både Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald inbjudna att delta. Grünewald var väl representerad på utställningen – inte bara i konstutställningen – utan illustrerade även utställningskatalogens framsida, skapade tre stora cirkulära plafondmålningar till Skulpturhallen i konstmuseet och gjorde flera stora väggmålningar för montern som tillhörde Svenska Yllefabrikantföreningen. Sigrid i sin tur fick god kritik i bland annat Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning och konstmuseet köpte in hennes målning Klostret.

Till festen i Kungälv hade gästerna anlänt med båt från Göteborg men för returfärden tog ångbåten sällskapet till Bohus station på andra sidan älven, där de skulle ta sista tåget in till Göteborg. På stationen var de tjugotvå festdeltagarna stojiga och sjöng snapsvisor. Sigrid hoppade upp på en tralla som stod vid ett stickspår och började dansa. Isaac och en annan i sällskapet puttade på medan Isaac sjöng en sång. De blev då avbrutna av stationsföreståndare Hilding Ingemanson som sade åt dem att låta vagnen vara och gå bort från spåret. När de skulle på tåget stod Grünewald sist på perrongen och såg till att alla kom med, men när han själv skulle gå på blev han stoppad av konduktören Carl Fredrik Sjökvist med förklaringen att han var för berusad.

Exakt vad som sedan skedde är svårt att avgöra. Men Hjertén ramlade av tåget och Grünewald slog till konduktören. Ett av få vittnen utöver de inblandade var en kvinna som befann sig på stationen och som var den som först påkallat stationsansvariges uppmärksamhet om sällskapet. Kvinnan hette Annie Åberg och var mor till Åke Åberg som 1937 blev ledare för den nazistiska organisationen Nordisk ungdom i Helsingborg. Enligt Hjertén var det även denna kvinna som redan på stationen ringde till tidskriften Vidi vilken slog upp nyheten stort i sitt nästa nummer.

Efter flera rättsliga turer dömdes Isaac Grünewald 1926 av Högsta domstolen och i maj samma år avtjänade han en månads fängelse på Långholmen. Domaren ska senare ha yttrat sin tillfredställelse över att ha fått trycka till ”den där storkäftade juden”.

(Ibland Svenska Antisemitiska Föreningens 485 medlemmar år 1929 förekommer en Carl Sjökvist, hemmahörande i Brämaregården. Om det är samma person är oklart.)

Läs mer