Konstnärspresentation

Sanja Iveković

Sanja Iveković arbetar med fotografi, video, installation och performance. Hon anses vara en av pionjärerna inom den forna jugoslaviska/kroatiska videokonsten och var en av de första i sin generation att fokusera på feministiska frågor i sin konst.

Iveković har alltid berört politiska frågor i sin konst och genom att använda sig av sitt privata liv i sina verk konfronterar hon synen på kropp och det privata i det offentliga rummet. Som feministisk aktivist har hon tagit del i flera större konstnärliga och kulturella projekt och genom till exempel verket Women’s House lyft fram kvinnor som är offer för våld i sina egna hem.

Sanja Iveković har arbetat med massmedia genom hela sin karriär och hon ställer ofta den mediala bilden av kvinnan mot den privata bilden ur det egna fotoalbumet. På detta sätt vill hon synliggöra och uppmärksamma hur rutiner i vårt dagliga liv påverkas av modetrender, reklam och kändisfixering.

I både verket GEN XX och Women’s House (Sunglasses) använder hon reklambilder som grund för en helt annan typ av berättande än den vi vanligtvis förknippar med reklam. Reklamens syfte är oftast att vara positiv och lockande och den är något som man sällan ägnar en längre tid. Iveković omkullkastar reklambilden genom att till kända fotomodellers ansikten skriva namnen på bortglömda kvinnliga antifascister och berätta hur de fängslades, torterades och i de flesta fall avrättades. Det sker en krock mellan vad bilden och texten förmedlar. Detta gäller även när hon kombinerar reklam för kända solglasögonmärken med texter som berättar om det våld som misshandlade kvinnor utsatts för.

Flera av Sanja Ivekovićs verk berör det forna Jugoslavien och dess historia, vilket på olika sätt lyfts fram i verk som Tito’s Album, Triangle, Lighthouse eller Personal Cuts. Även här blandar hon det offentliga med det privata. I flera verk belyser Iveković samhällets förändring och ideologiska utveckling. Även om de handlar om det forna Jugoslavien speglas i dessa verk också förändringar som sker och har skett i resten av Europa på senare år. Socialismens idéer om en kollektiv gemenskap har fått ta ett steg tillbaka för att ge utrymme åt ett starkare individtänkande. Detta kan vi se i verk som Lost & Found, Ponos, Nada Dimić File och GEN XX.

Den politiska och ekonomiska utveckligen i det forna Jugoslavien har påverkat Sanja Ivekovićs konstnärskap och i flera av verken i utställningen berör hon 90-talets krig på Balkan. I General Alert (Soap Opera) belyser hon på ett oväntat sätt hur kriget gjorde sig påmint ända in till TV-soffans verklighetsflykt. Mitt i sändningarna av en spansk såpopera dyker en textemsa med uppmaningen ”Allmän beredskap” upp på TV-skärmen. I ett av de senaste verken i utställningen, Figure & Ground från 2005-06, i vilket hon fortsatt att använda massmediala bilder, ser vi krigets närvaro i ett globalt perspektiv. Vi ser bilder med maskerade män från olika krigshärdar sammanparade med modebilder inspirerade av krigets/terrorismens klädstil.

I verket Rohrbach Living Memorial refererar hon till etnisk rensning. Här handlar det om romer och sinti som deporterades från Österrike under Andra Världskriget men man kan dra parallellerna till 90-talets krig på Balkan.

Sanja Iveković  är född 1949 i Zagreb, där hon fortfarande bor och arbetar. Hon kommer att medverka i Documenta 12, Kassel, som öppnar den 16 juni 2007.