Sanja Iveković
General Alert – Selected Works 1974 – 2007

3 februari 2007 - 9 april 2007

Sammanfattning

Som första svenska konstinstitution presenterar Göteborgs Konsthall en separatutställning med den kroatiska konstnären Sanja Iveković. Hon föddes 1949 i Zagreb och har sedan 70-talet utvecklat ett kritiskt och innovativt konstkoncept och framstår idag som en av de mest betydelsefulla konstnärerna från det forna Jugoslavien. Som föregångare i sitt hemland, inom feministisk konst såväl som videokonst, fungerar hon idag som en inspirationskälla för många unga konstnärer.

Iveković arbetar med fotografi, video, installation och performance. Vid en första blick tycks många av hennes verk följa den glamorösa popkulturens lagar. Hon ställer ofta den mediala bilden av kvinnor mot den privata bilden ur det egna fotoalbumet och synliggör på så vis hur rutinerna i vårt dagliga liv påverkas av mode, reklam och kändisfixering. Sanja Iveković har alltid varit en politisk konstnär som inkluderat sig själv och det ”privata” för att konfrontera kroppens politik och den offentliga sfären.

Sanja Iveković har fortsatt att arbeta med den massmediala bilden genom hela sin karriär. Verket GEN XX består av reklambilder på välkända fotomodeller. Bilderna läses först som vanliga reklamannonser, men innebörden vidgas genom de tillagda texterna som presenterar namnen på ett antal nationella hjältinnor från den anti-fascistiska kampen under andra världskriget. Dessa kvinnor var välkända för generationen som växte upp i Titos socialistiska Jugoslavien och genom GEN XX återintroducerar Iveković dessa kvinnor för dagens unga kroater.

Iveković belyser i flera verk samhällets utveckling och ideologiska förändring i det forna Jugoslavien som också speglar de förändringar som sker och har skett i Europa i övrigt. I senare verk refererar hon även till företeelser som etnisk rensning och livsvillkoren för misshandlade kvinnor som lever i skydd.

Utställningen är curaterad av Nataša Ilić, fristående curator Zagreb och Kathrin Rhomberg, tidigare chef Kölnischer Kunstverein, i samarbete med Göteborgs Konsthall. Utställningen är producerad av Göteborgs Konsthall, Kölnischer Kunstverein och Galerie im Taxispalais.