Fia-Stina Sandlund

Född 1973, bor i Stockholm, Sverige.

Fia-Stina Sandlund är känd för sina politiskt laddade performance, aktioner, videor och installationer. I sina verk analyserar hon olika former av förtryck och ojämlikhet i samhället och ibland utvecklas de till direkta aktioner. Hon blev känd för den breda allmänheten då hon tillsammans med Joanna Rytel i gruppen Unfucked Pussy sprang upp på scenen under en TV-sändning av Fröken Sverigegalan 2001. De vecklade ut en banderoll med texten ”Gubbslem”.

Fia-Stina Sandlund tycker att konstnärsrollen påminner om journalistens sätt att arbeta, fast utan krav på objektivitet. Under namnet Fia-Famous har hon arbetat med performance, gjort spoken word-framträdanden, liksom dokumentära radioprogram.

Parallellt med sitt eget konstnärskap är hon en av styrelsemedlemmarna och initiativtagarna till Föreningen JA! Föreningen vill verka för att skapa en omfördelning av tid, plats och pengar inom samtidskonstområdet och på så sätt skapa jämställdhet.

I sitt verk Konstnärsklubben (2003) blottlägger Fia-Stina Sandlund just ojämlikheten inom konstvärlden. Hon ringde upp medlemmar i den konstnärsklubb som funnits i Sverige sedan 1856 – dock fortfarande enbart för manliga medlemmar. Hon frågade de hon ringde upp hur de såg på klubben. Hon får olika svar med förklaringar på varför det skulle vara olämpligt att ha med kvinnor i klubben. Med detta verk lyckades Fia-Stina Sandlund skapa en debatt kring jämställdhetsproblemen inom konstvärlden och inte minst vid konstutbildningarna.

I verket Based on a True Story (2004) har Fia-Stina Sandlund gett ett antal indieband några veckor på sig att göra låtar till texter hon skrivit. Låtarna handlar om feminism, relationer och fobier men även om en utvecklingsstörd lillebror som dog i cancer.

Verk

The Way of Socialism, 2007, ljud- och textverk, c:a 15 min speltid,
högtalare på konsthallens tak

Socialismens väg bygger på en kinesisk socialistisk kampsång med samma titel. Sången översattes till svenska och spelades in i Sverige år 1972. Covern gjordes av Västra Söders sånggrupp och fanns med på skivan Upp Trälar. Fia-Stina Sandlund har låtit två kinesiska språkvetare uppdatera den ursprungliga versionen genom att byta ut ord och uttryck så att texten bättre speglar dagens Kina. Med den uppdaterade texten har konstnären sedan rest till Kina där hon letat reda på ett kinesiskt band som fick i uppdrag att spela in en ny, uppdaterad version. Resan till Kina blev en dokumentär för SRc, Sveriges Radios digitala kulturradiokanal. Bandet som gjorde den nya versionen heter Muma (Trähästen) – en kinesisk motsvarighet till Joy Division. Inför biennalen bad Fia-Stina Sandlund den Göteborgsbaserade artisten Nina Natri att spela in den svenska versionen av den kinesiska uppdateringen. Sångens fyra versioner kommer att spelas med regelbundna intervaller från högtalare på Götaplatsen.

Sångtexterna finns även presenterade som ett textverk på Röhsska museet där man tydligare kan studera förändringar i ordval och uttryck och fundera kring vad det säger om hur våra samhällen och våra värderingar förändrats från 1970-talet till idag.

Under biennalen finns Fia-Stina Sandlund även representerad med verken An idealistic attempt, (2007) och Reconstruction of an action that never took place (2007) som visas på Röhsska museet.

De fyra versionerna av Socialismens väg hörs över Götaplatsen tisdag-söndag med start klockan 15.00.