Renzo Martens
Episode III

21 januari 2011 - 13 februari 2011

Sammanfattning

Göteborgs Konsthall i samarbete med Clandestino Institut, visar under tre veckor filmverket Episode III (2008) av den holländska konstnären Renzo Martens. Verket uppmärksammades på Berlinbiennalen 2010 och har blivit mycket omdiskuterat sedan dess. I filmen reser Renzo Martens till Kongo-Kinshasa för att undersöka den massmediala exploateringen av fattigdom och våld

Konstnärs- och verkpresentation

Med en neonskylt, med texten Enjoy Poverty, please, möter Martens människor i Kongo och driver tesen att en av Afrikas mest lukrativa naturresurser och exportvaror idag är dokumentationen av fattigdomen. Men vem tjänar på bilden av svältande och sargade familjer? Vem äger fattigdom? I en blandning av satir och undersökande journalistik kommenterar Martens den etik och ekonomi som omger bilden av den afrikanska fattigdomen. Genom att sätta sin egen position i centrum av verket öppnar Martens upp för frågor om relationen mellan den voyeuristiska blicken och den engagerade konsten. Ingenstans är det självklart var han själv befinner sig.

Verket anspelar på den dokumentära filmtraditionen och behandlar relationen mellan subjekt och betraktare. Martens agerar dubbla roller i filmen och nyttjar flera konstnärliga strategier som satir, performance och appropriering. Dels reproducerar han rollen som den västerländska konsumenten som, liksom de biståndsorganisationer, ideella organisationer och journalister han kritiserar, tjänar på bilden av fattigdom för sitt projekt och medverkar till vidare exploatering. Dels agerar han Konstnären, som betraktar och reflekterar över det system som han också själv är inskriven i.

i en intervju säger Martens:
Jag är både observatören och förövaren som själv bidrar till den afrikanska exploateringen. Jag kan aldrig vara frälsare eller befriare eftersom jag definieras av de strukturer och institutioner som utnyttjar i första hand. Jag kan inte ens låtsas att min närvaro skulle frigöra – även om jag blottlägger maktförhållanden av bilden av fattigdomen inom marknadsekonomin. Den med kameran kommer alltid att exploatera på grund av de maktrelationer som är inneboende i att ta, distribuera och sälja bilder.
(Renzo Martens intervjuad av Frances Guerin, ARTslant, New York, 2009)

Renzo Martens (f. 1973) arbetar på en serie filmer. Episode III är den andra delen i en trilogi som påbörjades med Episode I som utspelar sig i Tjetjenien 2002. Episode III , har visats på den 6e Berlin Biennalen 2010, Tate Modern, Centre Pompidou, Kunsthaus Graz, Stedelijk Museum, liksom ett stort antal filmfestivaler runt om i världen. Renzo Martens arbetar just nu med Episode II.

Samarbetet mellan Göteborgs Konsthall och Clandestino Institut

För drygt två år sedan inledde Göteborgs Konsthall ett samarbete med Clandestino Institut. Tanken var att försöka överföra några av de filosofiska och politiska utmaningar som formulerats i begreppsparet offer och martyrer till samtidskonstens domäner.

Samarbetet utvecklades efter Clandestino Instituts internationell konferens, Victims and Martyrs – Political Interventions, som ägde rum den 10-14 juni 2009 med Trinh T Minh-ha som huvudtalare. Denna konferens fick senare samma år form av en utvidgad kurs vid Clandestino Institut. Väsentliga delar av detta resultat har nu publicerats i ett dubbelnummer av tidskriften Glänta där kärnproblematiken presenteras och kontextualiseras.

Slutmålet med Offer och martyrer är emellertid den utställning som under 2011 kommer att presenteras i två faser på Göteborgs Konsthall. Den första av dessa utställningsfaser är uteslutande fokuserad på Renzo Martens uppmärksammade videoverk Episode III men följs senare upp av en mer omfattande grupputställning som visas med start i december 2011.