Rodrigo Mallea Lira

Presentation

Född 1970 i Santiago de Chile

Lost Quarters, 2002
Installation

Rodrigo Mallea Liras arbetar med skulptur och dess relation till rum och arkitektur. Inför den här utställningen sökte han upp platser där människor i utkanten av samhället ordnat sig ”hem” i gamla bilar. I sin installation Lost Quarters, lyfter han in några sådana bostäder i
Konsthallen, och placerar dem som skulpturer mitt i det största galleriet. Mitt i Konsthallens vita salar möter vi en rå och våldsam realitet.

Verket är en parafras på den libanesiska konstnären Mona Hatoums Quarters (1996, Collection Magasin 3 Stockholm Konsthall). Quarters består av nakna stålkonstruktioner som
formar fyra femvåningsbäddar placerade mot varandra i ett kors. Mona Hatoum har sagt att Quarters hänvisar till stora stadskvarter där människor hänvisas att leva i lådliknande byggnader, och till officiella eller institutionella logement.

Rodrigo Mallea Liras Lost Quarters handlar bland annat om samhällets ofta missriktade ambition att ordna människors livsvillkor i sociala projekt. Modeller för välfärd bär också på
välfärdens avigsidor, den ena blir den andras förutsättning.

Under senare år har jag drivit omkring på avvägar och jag har försökt att inte förlora mig, att vara närvarande, att vara där. Det som då väckt mitt intresse, eller min uppmärksamhet i omvärlden, har varit tillstånd som blottat okontrollerade ytor, i samhället, i människan. Jag har inte sökt tilltalet eller den formulerade berättelsen – den i minnet nedtecknade historien –
utan tillfälliga spår, fragment, av mänsklig närvaro.

Rodrigo Mallea Lira