Mattias Karlsson

Presentation

Född 1967 i Västerås

Utan titel
Interaktiv dataanimation, projektion

Utan titel
Installation vid skrivbord med en interaktiv dataanimation i monitor.

Mattias Karlsson har länge arbetat med ordbilder. Han är intresserad av ords betydelser och den mening som skapas genom att ord på olika sätt kopplas till varandra. Han har arbetat
med teckning och skrift på papper, men under de senaste åren funnit ett eget konstnärligt språk i digitala media. Med det skapar han bilder, spel och ordlekar. De kretsar i  Parallella världar bl.a. kring globaliseringen och vår oförmåga att förstå hur världen hänger samman och att möta främlingen.

I Parallella världar visar han två interaktiva verk, en väggprojektion och ett verk i monitor, där betraktaren med hjälp av musen kan söka upp enskilda sekvenser och sedan söka sig vidare. Verken använder sig av språket och av abstrakta former. Tilltalet är enkelt och konkret. Verken utnyttjar mediets rörlighet, ljud, och möjlighet till interaktion. Här lämnas ett utrymme för vars och ens egen föreställningsförmåga och lekfullhet.

Kanske är mitt förhållningssätt ett förflyttande mellan olika perspektiv. Inför mig själv handlar det mer om att ställa frågor än om att besvara frågor när jag gör konst. Egentligen kan vad som helst väcka mitt intresse. Ofta känns det som jag utgår från min okunskap. Med det menar jag att jag försöker förstå saker som gör mig förvirrad.  Förvirringen kommer sig kanske av att jag läser rätt mycket tidningsartiklar och överhuvudtaget ”zappar” mycket mellan olika företeelser som ger uttryck för olika perspektiv. Vissa saker drar dock mer min uppmärksamhet till sig än andra.

Jag hoppar sällan över en artikel som handlar om människor och deras livsvillkor. Jag är nog väldigt intresserad av vad som ger människor hopp och vad som förstör hoppet. Och så läser jag en del om ”globaliseringen” och försöker följa den diskussionen. Alldeles nyligen läste jag till exempel en notis om en man som blev bestulen på sin frimärkssamling och aldrig mer riktigt blev densamma igen. Livsgnistan liksom försvann, kunde fru och barn konstatera.

Mattias Karlsson