Kristoffer Nilson

Presentation

Född 1969 i Stockholm

Plan, 2002
Teckning på vägg, bord, objekt.

System (Göteborg), 2002
Blyerts på krita på MDF

Bakom Kristoffer Nilsons svit målningar, System (pågående sedan 1999), ligger en långsam och precis arbetsprocess som inverkar på bildernas uttryck. Målningarna utförs på en
omsorgsfullt uppbyggd kritgrund av lager på lager väl slipad färg. Den polerade ytan ger dem en svävande karaktär, som balanseras mot de raka, fasta linjerna tecknade med blyerts.

De görs alltid specifikt för den plats där de ska visas, med förlagor i blanketter från exempelvis skatteverk, banker och kommunala kulturförvaltningar på orten. Blanketterna reduceras från alla meningsbärande tecken, bokstäver och siffror, och återstående
kolumner och förtryckta rader blir bildens komposition.

Systemsviten har kommit till ur en fascination för avståndet mellan den planerade samhällsutopin och våra verkliga livsvillkor. De ursprungliga, välvilligt demokratiska intentionerna tycks här tona undan till förmån helt andra, inte omedelbart synliga,
maktförhållanden.

I Parallella världar visar Kristoffer Nilson ett nytt, större projekt, Plan. Här sammanförs det monumentala med det vardagligt poetiska, i en stor teckning som växer över en av Konsthallens största väggar och ett litet, funnet, objekt. Plan kan ses som en enkel och vacker och bild för hur vi själva är medskapare av verkligheten omkring oss.

Jag har alltid fascinerats av olika mänskliga konstruktioner, framförallt funktionella konstruktioner och system skapade för att hantera och presentera information.
Jag har länge arbetat med att försöka hitta en för mig parallell estetik genom att kartlägga dolda ramverk. Jag intresserar mig för det ”självklara”, som ett nytt rum, en slät vit yta där allt kan byggas. En plats där allt existerar samtidigt.

Kristoffer Nilson