Katarina Friberg

Presentation

Född 1969 i Stockholm

Station 55, 2002
Installation med interaktiv dataanimation

Katarina Friberg arbetar med sambandet mellan det yttre rummet, kroppen och anden. I en rad projekt har hon tidigare undersökt arkitekturens påverkan på människans andliga dimension.

I den här utställningen låter hon besökaren upp gå upp på en flygramp, passera genom en tung dörr och in i ett eget, separat rum. Stationens inre och yttre är robust, enkelt och konkret. Väl inne kan man slå sig ner i en fåtölj och låta sig omslutas av mörkret. Sedan kan man trycka på en röd knapp och en film sätts igång.
Plötsligt tycks man se igenom väggen som med röntgensyn, och färden kan börja. Man gör via den dataanimerade videoprojektionen en resa i en berg-och-dalbana i en fiktiv version
av Konsthallen och av utställningen. Verkligheten har två parallella delar, en konkret och fysisk, en annan matematisk och andlig.

Katarina Fribergs parallella värld presenteras för betraktaren som en konkret bild och en lekfull tankemodell. Hon pekar på att det finns en fantastisk möjlighet att utvidga den vardagliga varseblivningen utanför det konventionella blickfältet.

Jag vill synliggöra möjligheten att vad som helst kan hända när som helst, i vilken riktning som helst. Gränslösheten förutsätter en spelplan med tydliga och definierade ting som ställs och rör sig mot varandra. Rörelserna och mötena indikerar samförstånd, välvilja, expansion, liv och kärlek, eller dess motsats.

Jag brukar tänka att livet här på jorden är en uppfinning, en överenskommelse mellan allt levande. Uppfinningen rymmer allting och ingenting  – och ingenting saknas. Hur kan vi veta något om ingenting? Varför vill vi bort från den plats där allting redan finns?

Katarina Friberg