Jukka Korkeila

Född 1968 i Hämeenlinna, Finland. Bor och arbetar i Helsingfors, Finland.

Jukka Korkeila han under de senaste åren utfört ett antal väggmålningar med ansatsen om att utvidga måleriet och dukens begränsade format. Denna aktion direkt i rummet refererar till måleriets ursprung och de fresker som målades upp på kyrkoväggarna förr i tiden. Verken blir platsspecifika då han alltid aktivt förhåller sig till de olika rummens karaktär med dörrars, fönsters, ventilationstrummors etc. placering.

Huvudpersonen, både som karaktär och ikon, i Jukka Korkeilas arbete är den feta mannen. I hans verk figurerar ofta nakna och svällande kroppar, långt från dagens ideal. Med en absurd humor och utifrån ett personligt berättande ställs frågor kring identitet och sexualitet. Meningen är inte att provocera utan det handlar om en ärlighet och friheten till egna associationer.

För utställningen på Göteborgs Konsthall har Jukka Korkeila gjort en specifik installation som består av väggmålningar sammanfogade med tidigare gjorda målningar och teckningar. Alla delar är självständiga men presenteras här som ett enda verk. I detta rum är även mattans vita färg av betydelse. Det speglar ljuset som kommer uppifrån men kan också liknas vid en omålad duk som med tiden färgas av besökarnas steg.

Verk

Inre galleriet:
Flesh Memory Service, 2007
Rumsinstallation

Installationen innehåller bl.a.
Lightning Teleportation, 2004
Akryl på duk, 230 x 780 cm