Gardar Eide Einarsson

Född 1976 i Oslo, Norge. Bor och arbetar i New York, USA.

Gardar Eide Einarsson arbetar med konceptuella undersökningar som kommer till uttryck i en mängd olika medier. Han arbetar ofta i samarbete med andra konstnärer och grupper. Hans verk är alltid visuella men resultatet är lika ofta video, fotografi eller installationer som måleri. De ställer frågor om kritikens möjlighet och om att vara oppositionell och annorlunda.

I sitt arbete uppmärksammar Einarsson olika grupper och subkulturer, och deras tillgänglighet/offentlighet i samhället. Skateboardkulturen, fängelsegården och gangsterkulturen är några exempel på undersökningsområden när det handlar om tillhörighet och utanförskap. Einarsson intresserar sig för hur dessa grupper definierar sig själva och hur de sätter sina gränser gentemot omvärldens syn och agerande. Hur markerar man sin tillhörighet genom till exempel emblem och tatueringar? Många subkulturella grupper och fenomen saknar en självklar plats i våra politiska, ekonomiska och kulturella system. Gardar Eide Einarsson granskar de etablerade samhällsinstitutionernas sätt att förhålla sig till dessa och hur man söker efter vägar för att kanske helt enkelt undvika dem.

I det tidigare verket Total Revolution behandlar Gardar Eide Einarsson dilemmat att som konstnär ta ställning när alla möjliga positioner har samma relativa värde. Att göra engagemang till en fråga om form är startpunkten för detta arbete som Einarsson har återupprepat vid ett flertal tillfällen.  På väggen står texten ”total revolution” skrivet och det som först liknar ett hastigt utfört graffitiarbete är i själva verket uppmålat efter en mall gjord på datorn. Texten är inspirerad av den konceptuella konstnären Lee Lozanos verk General Strike Piece från 1969, där hon proklamerar sin vägran att längre arbeta som konstnär.

Verk

Vägg i stora salen mot det långsmala galleriet:
Why this anger citizens, 2005
akryl på vägg

Texten Quis furoro cives är latin och betyder ungefär Varför denna ilska, medborgare. Texten är en kopia på en banderoll som en mellaneuropeisk adelsman hängde upp (på latin!) då han hörde att det rådde upprorsstämning bland hans folk.

Outlaws Logos
Urval från serie, 2004
akryl på duk

Svart på vitt målar Gardar Eide Einarsson logotyper tillhörande olika grupper, föreningar och klubbar i samhället, allt från motorcykelklubbar till en linedanceförening. Gemensamt för dessa är att ordet laglös ingår i namnet. De har alla valt att gå sin egen väg med egna lagar och regler utan att låta sig styras eller påverkas av någon annan. Einarsson har hittat alla logotyperna på internet.