Painting, Space & Society

20 juni 2007 - 5 augusti 2007

Konstnärer

Birgir S. Birgisson (Island), Gardar Eide Einarsson (Norge), Jens Fänge (Sverige), Jukka Korkeila (Finland), Elina Merenmies (Finland) & Fie Norsker (Danmark).

Introduktion

Painting, Space & Society är den första av två utställningar på Göteborgs Konsthall vilka sätter fokus på måleri, visualitet och samhälle. Utställningarna kommer sinsemellan, men även i sig själva, uppvisa uppenbara skillnader i uttryck och innehåll och därmed presenteras en del av den mångfald som finns representerad inom samtida måleri.

Utställning nummer två (Tomorrow Always Belongs to Us) kommer att äga rum sommaren 2008. Samlingsnamnet för hela projektet är A Good Idea. Tanken är att fokusera på de möjligheter som det samtida måleriet har att fungera som konstnärlig metod för att tänka nya tankar och dela med sig av erfarenheter. Målet med projektet är inte att se tillbaka på historien eller att försöka förutse framtiden för detta specifika medium utan uppgiften är istället, med dessa båda sammanflätade utställningar, att generera en plats där varje enskilt verk kan framträda och utmana våra sinnesintryck och vår uppfattning om det samhälle vi lever i.

Kopplat till projektet A Good Idea kommer två workshops att genomföras i samarbete med Konsthögskolan Valand under hösten 2007 och våren 2008. Genom olika initiativ och fora inom projektet är intentionen att presentera och möjliggöra ett utbyte av tankar och erfarenheter liksom kritiskt diskutera måleriets potential.

Curatorerna programförklaring

Samtidskonsten är ständigt under diskussion och olika positioner ställs kontinuerligt mot varandra. Typiska poler är å ena sidan det omedelbara, expressiva eller symboliska, och å andra sidan det analytiska, reflekterande eller mer konceptuella. Kanske blir denna diskussion särskilt tydlig när man talar om måleri. Beroende på positionering betonas olika synsätt och värderingar. Vissa framhäver det igenkännbara och tillgängliga som expressivt och figurativt måleri besitter medan andra framhåller de kritiska kvaliteterna inom måleri som mer bygger på en konceptuell eller social metodik.

En av de underliggande orsakerna till den pågående diskussionen är vår relation till det visuella och den roll och funktion som bilden tillskrivs i vår samtid. Det handlar om hur vi relaterar till oss själva och vår omgivning: de ändlösa motsättningarna av givande och tagande, att dras med eller stå emot, att visa upp eller dölja, att uppsöka eller isolera sig. Därför är det mycket mer som står på spel än att bara markera vilken position man väljer. Vårt förhållande till det visuella måste ses i ett större sammanhang och ses i relation till utvecklingen av vårt samhälle och till vår uppfattning om tid och rum. Det är bland annat denna diskussion kring  visualitetens kritiska konsekvenser som fungerar som en axel vilken utställningen Painting, Space and Society snurrar kring.

 

Programverksamhet

Vernissage
Onsdagen den 20 juni kl 16-21
16:00 – 17:30 Talk to me (like lovers do) – paneldiskussion med de medverkande konstnärerna om samtida nordiskt måleri. Samtalet sker på engelska och leds av Mika Hannula.

18:00 Utställningen introduceras av Mikael Nanfeldt, Tf konsthallschef, och invigs av Mika Hannula, prof. Kuvataideakatemia, Helsingfors och adj. prof. Konsthögskolan Valand, Göteborg.

18:15 – 21:00 Musik & mingel. DJ:s Demonika och Mika Hannula.

Visningar
Visningar med olika teman kommer ske onsdagar, lördagar och söndagar.

Utställningsinformation

Utställningsproduktion
Mika Hannula och Göteborgs Konsthall.

Utställningen stöds av
Nordisk kulturfond & FRAME Finnish Fund for Art Exchange.

Tack till
Hämeenlinna Art Museum
Heino Collection
JKS a/s
Galleri Nils Stærk
Mogadishni
Christian Larsen Collection
Malmö Konstmuseum
och inte minst alla privata långivare