Out of Sight – Maria Friberg

5 juni 2004 - 5 september 2004

Sammanfattning

Under sommaren presenterar Maria Friberg videoverk och fotografier på Göteborgs Konsthall i utställningen OUT OF SIGHT. Fribergs verk berör frågor om grupptillhörighet, maskulinitet och representation. Genom att använda konventionella symboler och attribut som gestaltar makt lyfter hon fram maskulinitetens komplexitet. Hon synliggör det oväntade, det mänskliga och sköra som attributen täcker över och skyddar.

Kostymen är på många sätt en av maskulinitetens tydligaste kännetecken för makt och kontroll. Friberg flyttar positionerna genom att förskjuta den självklara inramningen – sammanhanget, platsen – och låter mannen/männen släppa eller kanske förlora kontrollen. Den kostymklädde affärsmannen som återkommer i flera av hennes verk har på så sätt stora likheter med den nakne man som guppar i det skummande vattnet i videon blown out. Gränsen mellan irrationell lek och kampen för överlevnad blir vag och tänjbar.

I några verk har Maria Friberg vidgat fokus att även omfatta arkitekturens och rummets symboliska betydelse. I utställningen presenteras två verk som för en direkt dialog med konsthallens klassicistiska och upphöjda arkitektur. Atlanter utgörs av tre monumentala fotografier av en kostymklädd man som bär upp entréhallens tak. Verket kom till i samband med ett offentligt uppdrag för Norra Hamnen i Helsingborg för några år sedan. På samma sätt som mytologins Atlas bär mannen (männen) upp himlavalvet – här i form av en kupol med överljus. I videoinstallationen seconds away är utgångspunkten den tysta och tomma platsen framför ett amerikanskt monument med klassisk kolonnordning. I korta klipp fångas en hund som irrar fram och åter över platsen. En störning av ordningen eller en väntan på ögonblicket när något skall inträffa.

För Maria Friberg ger videotekniken en möjlighet att fånga in en hel rörelse. Många filmer är utan ljud och klippta i korta loopar, vilket stärker rörelsens rytm och skärper blicken för små detaljer och gester. Ljudet kan dock fylla en viktig funktion. I endless limit får den rörliga bilden ett mångtydigt sammanhang av flamencodansörens smattrande klackar, likt en abstrakt ljudmålning.

Verk

somewhere else. 1998. Video
Atlanter. 1998. Fotografi
blown out. 1999. Video
no time to fall. 2001. Video
endless limit. 2003. Video
seconds away. 2003. Video
boys are us. 2004. Fotografi