Biografi

Född 1959 i Helsingborg. Lever och verkar i Göteborg.

Ända sedan unga år har Ola Åstrand varit intresserad av teckning och musik. I mitten på 1980-talet studerade han på Konsthögskolan Valand i Göteborg.

Genom åren har han testat de flesta konstnärliga tekniker. Detta både för att han inte vill kännas vid begränsningar men också för att påvisa dem. En teknik som han ofta återkommer till är silkscreen och hans bildspråk minner om affischers slagkraftighet – lika ofta i färg som i svartvitt. Till sina objekt/skulpturer använder han många gånger ruffiga material, inköpta på loppmarknader eller upphittade på gatan.

Musiken, i synnerhet psykedelica och postpunk, är en viktig influens för Åstrand som själv bildat och spelat i flera band.

Nyligen (2004) gjorde Ola Åstrand utsmyckningen Ka-Boom!! till en förbindelsegång mellan två fysikbyggnader på  Chalmers Tekniska Högskola. Verket breder ut sig över golvet i den 30 meter långa gången, samspelar med arkitekturen såväl invändigt som utvändigt. Verket är fullt av energi och rörelse med inspiration både från fysikens och seriernas världar. Ola Åstrand deltog även i samlingsutställningen This Sweet Sickness som visades på galleriet Rhodes + Mann i London (2004/2005). Utställningen curerades av John Peter Nilsson och presenterade verk av 7 svenska konstnärer som i sina konstnärskap alla visar på välfärdsstatens ofullkomligheter och brister.