Tanja Ostojić

Looking for a Husband with EU Passport, 2000–2005

Den serbiska konstnären Tanja Ostojićs omfattande projekt Looking for a Husband with EU Passport genomfördes i relation till EU:s gränsdragningar och migrationspolitik. För att ta sig in i Schengenområdet rakar hon sitt hår, klär av sig naken och skickar ut en ansökan på internet om att få ingå äktenskap. Denna handling ligger sedan till grund för en brevväxling med ett flertal män som först resulterar i ett formellt äktenskap, i ett beviljat uppehållstillstånd och slutligen i en skilsmässa. I verket förefaller det som att Ostojić placerar sig själv i en offerroll medan hon i själva verket utmanar en rad olika stereotypa föreställningar om människor som ofta betraktas som offer. På detta sätt blottlägger hon de konsekvenser som EUs strikta gränslagstiftning medför, framförallt för kvinnor vad gäller arrangerade äktenskap, trafficking och prostitution.

Tanja Ostojić (född 1972 i Užice i dåvarande Jugoslavien) bor och arbetar i Berlin, Tyskland.