Ruti Sela & Maayan Amir

Beyond Guilt II, 2004

Videoverket Beyond Guilt II är den andra delen i en triologi av konstnärerna Ruti Sela & Maayan Amir och utspelar sig på ett hotellrum. Via en chatt har konstnärerna bjudit in ett antal män som kommer till hotellet med uppenbara förväntningar om sexuella utbyten. Väl på plats förändras rollerna. Männen, som huvudsakligen tycks bestå av soldater på permission, används istället i ett konstnärligt syfte. Verket belyser underliggande maktrelationer mellan män och kvinnor, mellan filmare och den som blir filmad, mellan det offentliga och det privata och kanske mest av allt; hur den pågående ockupationen av Palestina är närvarande även i de mest intima situationerna.

Ruti Sela (född 1974 i Jerusalem) utbildad vid Bezalel Academy of Art & Design och vid filmprogrammet på Universitetet i Tel Aviv. Maayan Amir (född 1978 i Hedera)  utbildad vid filmprogrammet på Universitetet i Tel Aviv. Båda bor och arbetar i Tel Aviv, Israel.