Runo Lagomarsino

We support, 2007

Medan reklamtavlor i stadsrummet pulserar ut sina budskap har Runo Lagomarsino gjort en billboard i miniatyr där en diaprojektor projiceras orden We Support. Men vilka är vi, och vad är det vi stödjer? Verkets öppenhet gör det möjligt för tolkningar ur många olika perspektiv. Omfattar vi den egna vänkretsen, landets invånare eller syftar det på oss som världsmedborgare? Vad innebär det att stödja något? Hur kan vårt eget agerande påverka händelser lokalt och globalt? Och vad får det för konsekvenser om vi varken stödjer eller aktivt tar avstånd? Värmen och ljuset från diaprojektorn påverkar diabilden och under utställningens gång kommer orden därför långsamt att blekna, för att till slut försvinna helt vilket också väcker frågan om hur synen på ett vi, liksom på ett engagemang förändras över tiden.

Runo Lagomarsino (född 1977) tog sin examen 2003 vid Konsthögskolan i Malmö. Han bor och arbetar i Malmö och São Paulo, Brasilien.