Rabhi Mroué

I, The Undersigned, 2010

Text- och videoverket I, The Undersigned behandlar den offentliga ursäktens roll och dess betydelse för relationen mellan offer och förövare. I väggtexten riktar konstnären fokus mot de han identifierar som ansvariga för det libanesiska inbördeskriget och som avsiktligt har undvikit att be om förlåtelse för de brott de utsatte invånarna under krigsåren 1975-1990. Texten ackompanjeras av två videoverk. I den ena gör konstnären själv ett försök att be om ursäkt för vad han gjorde under kriget, i den andra möter vi konstnären öga mot öga. Verket inbjuder till reflexioner om huruvida det är möjligt att reparera det lidande som orsakas i krig och andra former av maktutövanden. Här ställs också frågan om vilket ansvar den enskilda individen har i en krigssituation.

The People Are Demanding, 2011

Starkt påverkad av den arabiska våren har Rabhi Mroué skapat det textbaserade verket The People Are Demanding, en samling verb som kan ses som en reflexion över den nuvarande och andra revolutioners utveckling. Listan med verb inleds med ambitiösa och drivkraftiga handlingar som tidigare varit förbjudna i dessa områden – att Förändra och att Revoltera, för att sedan övergå till mänskliga behov som att Älska, Tala och Äta. Historien har dock lärt oss att revolutioner också kan resultera i svikna löften och leda till repressiva styrelseskick. Varje handling som kan ses som en fördel för män­niskan motsvaras därför av brutala och våld­samma akter, och lämnar öppet för vad den nu pågående revolutionen kommer att resultera i.

Rabhi Mroué (född 1967 i Beirut) är verksam som skådespelare, regissör, manusförfattare och konstnär. Han bor och arbetar i Beirut, Libanon.