Magnus Thierfelder

Human Behaviour, 2005 (2011)

Konturen av det golvbaserade verket Human Behaviour utgörs av skoavtryck som tillsammans skapar bilden av en grupp människor som samlats runt något eller någon. Alla är vittnen inför det som sker men ingen tycks vilja ta det första steget att agera eller bryta normen. Är det säkrare att stå kvar och dölja sig i mängden, än att ta risken att sticka ut? Verkets titel och den föreställda situationen refererar till ett beteende och en konsekvens av de sociala och kulturella normer som leder till grupptryck, i valet mellan att agera eller ej.

Silence, 2011

Ord mot ord, ger tystnad. Pennan som vapen och retorikens makt är utgångspunkten för det nyproducerade verket Silence. Verket består av ett förstoringsglas som riktar fokus på två pennor vars konstruktion öppnar upp för olika tolkningsmöjligheter. Är det en utdragen meningsskiljaktighet med åsikter som aldrig kommer kunna mötas, eller en sammansmält överenskommelse, ett äntligen uppnått konsensus? Förstoringsglaset ger en antydan om något vi inte kan se och uppfatta med blotta ögat, något som istället behöver skärskådas.

Kanske är det just ambivalensen i tolknings­möjligheterna som förblindar oss likt politiskt tvetydig retorik. Det som i ett senare skede skulle kunna resultera i avsevärt olika mål och konsekvenser.

Magnus Thierfelder (född 1976), utbildad vid Malmö konsthögskola och bor och arbetar i Malmö, Sverige.