Anita & Anita

Slap Happy, 1995

I videoverket Slap Happy ser vi två flickor i en lek där de klappar händerna mot varandra. Den ordlösa leken övergår i en psykologisk kraftmätning. De värderar och utmanar varandra och slutligen börjar de slåss. Leken kan ses som en metafor för den konstanta förhandling vi lever under, både i vårt privatliv och i samhället i stort. Samhällets uttalade och outtalade spelregler, dvs lagar, normer och förordningar tycks fungera om vi plikttroget följer dem. Framförs däremot kritik, ifrågasättande eller handgripligt agerande verkar den tillsynes stabila relationen snarare fallera.

Verket Slap Happy gjordes 1995 av konstnärerna Annika von Hausswolff och Lotta Antonsson, som vid den här tiden kallade sitt samarbete för Anita & Anita.

Annika von Hausswolff (född 1967 i Göteborg) bor och arbetar i Göteborg, Sverige
Lotta Antonsson (född 1963 i Varberg ) bor och arbetar i Berlin, Tyskland