Conrad Botes

Communist & Socialist, 2011

Conrad Botes konst präglas av en stor diskrepans mellan de ämnen han berör och hur det gestaltas. Omfattande existentiella frågor lyfts fram med serieliknande uttryck, grälla färger och en stor portion satir. I den monumentala diptyken Communist & Socialist ställs Jesus Kristus bredvid al-Qaidas tidigare ledare Usama bin Laden, två gestalter som inom olika kontexter, har lidit martyrdöden. Titeln och placeringen av porträtten invid varandra, anger en koppling som väcker frågor om hur vi ser på martyrskap i olika sociala och kulturella sammanhang. Vad är det egentligen som avgör vilka som efter sin död uppnår martyrstatus medan andra kallas terrorister? Och vad får beteckningarna för konsekvenser i historien och framtiden?

Conrad Botes (född 1969 i Västra Kapprovinsen, Sydafrika) bor och arbetar i Kapstaden, Sydafrika