Ny Realitet

5 februari 1949 - 20 februari 1949

Konstnärer

John I. Berg, Olle Bonnier, Randi Fisher, Olle Gill, Lage Lindell, Arne Jones, Nils Nixon, Pierre Olofsson, Karl-Axel Pehrson, Palle Pernevi, Armand Rossander, Lennart Rodhe, Uno Wallman

Sammanfattning

Ny Realitet var en samlingsutställning som presenterade 13 unga modernistiska konstnärer, omskrivna av Nils Wedel som ”Stockholms radikalaste falang”. För flera av de idag mycket namnkunniga konstnärerna, som Olle Bonnier, Randi Fisher, Arne Jones, Palle Pernevi och Lennart Rodhe var det första gången som de presenterades på Göteborgs Konsthall, eller till och med i Göteborg. Konstnärerna var i olika grad influerade av den konkreta konsten. Titeln på utställningen Ny Realitet var hämtad från den franska konkretistiska gruppen Réalités Nouvelles som menade att den konkreta konsten skulle eftersträva att skapa en självständig egen verklighet, en ny realitet. Utställningen omfattade både måleri, skulptur och grafik.

Efter att ha visats i Göteborg blev Ny Realitet till en vandringsutställning som visades på flera platser i Sverige.