Presentation: Kristian Berglund

”Många av mina verk får sin energi ur det komplicerade mötet mellan kultur och natur och mötet mellan språk och teknik. Barndomens intresse för de tidiga datorerna korsas med en fascination för material och hantverk. Samtidigt smyger sig ofta en surrealistisk ton in i verken som öppnar upp för nya känslor och funderingar.”
– Kristian Berglund

Kristian Berglunds verk återvänder ständigt till frågan om vad som egentligen är vår föreställning om naturen och om naturen verkligen är så naturlig? Han förenar på ett vetenskapligt och lekfullt sätt sin fascination för både teknik och natur. Hans konstnärliga uttryck gränsar även mot arkitektur och design och han arbetar ofta rumsligt och skulpturalt.

Den natur som vi möter i Berglunds verk framstår som stiliserad och reducerad till linjer och former. Installationen Kryptogame (2008-2010) är ett exempel på denna kombination av stiliserad form och rumslig installation. Verket består av en mindre arkitektonisk byggnad, en liten kub, med teckningar på väggarna som syns om man kikar in genom fönstren. Byggnaden vilar på en bas i form av en utvecklad kub. Konstnären leker med skalor och refererar dels till den grundläggande geometrin, men även till gallerirummet, den vita kuben, i minatyrstorlek. Den arkitektoniska byggnaden, som påminner om taket på Moderna Museet i Stockholm får här representera konstens och kulturens övergivna högborg. Den vita kuben placeras i Kryptogame tillsammans med en stiliserad ormbunke – i fyrdubbel storlek. Ormbunken är en uråldrig växt som kan spåras tillbaka till dinosauriernas tid och får vid jämförelse den vita kuben att framstå som liten. I mötet mellan natur, kultur och representation uppstår spänningen och betydelsen av verket.

Verket nocturne (2013) visar sex laptops placerade intill vattenbrynet vid en tjärn i sällskap av fåglarnas kvitter och nattens mörker. Skärmarna, som visar de tio största webbplatserna i världen bland annat Google, You Tube, Facebook och Wikipedia, lyser som lanternor i natten och reflekteras mot vattenytan. Berglund placerar således ut modern teknologi i naturen vars skärmar slocknar en efter en när de tidsbegränsade batterierna tar slut. Denna naturens seger över teknologin återfinns även i verket natura 2 (2009-2010) där en gren kastar en envis skugga med meningen ”never surrender” – dolda budskap som naturen bär för den som anstränger sig att se.

Populus Tremula / Europeisk Asp (2014) är ett skulpturalt verk som kombinerar ett  hantverksmässigt snideri med hemmagjord teknik. Skulpturen illustrerar ordspråket att skälva som ett asplöv – ett av de många ordspråk där man via språket beskriver naturens rörelser och fenomen.  Populus Tremula / Europeisk Asp skälver likt ett asplöv med hjälp av en motor, med löv av urklippta tjugosedlar. Titeln anspelar på instabiliteten på EUs ekonomiska marknad.

I verket Svensk sommar (2014) utgår Berglund från en vardaglig scen från den svenska sommaren: flygande svalor. Den är som hämtad från en naturfilm förutom att han manipulerar bilden så att svalorna plötsligt börjar flyga vertikalt i en 90° vinkel. Svalorna, som associeras till sommar, barndom och lantlig idyll, förvandlas i och med detta ingrepp och framstår mer som stridsflygplan än som fåglar, mer som konstruktioner än naturliga.

Installationen It Takes a Nation of Millions (to Hold Us Back) (2012-2013) består av fem omsorgsfullt snidade maskrosfrön som svävar i luften. Verket har lånat sin titel från hiphopgruppen Public Enemys album. Detta uppförstorade ogräsfrö, känt för sin växt- och spridningskraft och som ett oönskat inslag i trädgården, i kombination med den politiskt laddade titeln, gör att frökapslarna framstår som tickande missiler.

Kristian Berglunds verk ställer frågor om natur och kultur, språkets relation till naturen, vetenskap och konst, hantverk och teknik samt gott och ont. Är det som kommer från naturen gott även i moralisk mening? Vad händer med vår bild av naturen när exempelvis teknologisk forskning framställer produkter som härmar naturen? Detta är ett relativt nytt forskningsfält som kallas biomimetik, som förenar design, teknologi och natur och som Berglund fascineras av. I biomimetik härmar forskningen funktioner och fenomen som utvecklats av djur under miljoner år. Den biomimetiska forskningen kan handla om att försöka lösa vår brist på råvaror, eller användas i medicinskt syfte. Men vad händer när vapenindustrin kamouflerar sin krigsföring genom att framställa missiler som tar efter naturens smarta lösningar i syfte att bli än mer effektiva?