Video av Svilova: Intervju med Silvia Bianchi

Video i läsrummet: Intervju med konstnären Silvia Bianchi
Av Svilova. (6:40 min, 2018)

Under hela Mozart’s Ghosts andra fas visar göteborgsplattformen SVILOVA en videointervju med Silvia Bianchi på sin hemsida – som också kan ses´här nedan, och i läsrummet på Göteborgs Konsthall.

Intervjun lyfter bland annat vilken betydelse digitala medier har haft för konstnärsyrket, och det sätt som gränslösheten mellan mode, design, musik och konst i samtidskonsten påverkat Bianchis egen praktik. Bianchi säger exempelvis att den konstnärliga friheten att blanda olika uttrycksformer hänger samman med en situation där konstnärer förväntas finansiera sin egen konst med flera brödjobb.

Silvia Bianchi är konstnär och deltar i Mozart´s Ghosts första fas. Här visar hon flera loopade videor, där vi ser olika digitala kroppar i snabb förändring.

SVILOVA är en plattform för samtidskonst med ett online- och offline-utställningsprogram. Plattformen producerar föreläsningar, workshops, rundabordsdiskussioner och erbjuder konstkonsultation till den privata såväl som den offentliga sektorn. Läs mer om Svilova på www.svilova.org.