Vida Lavén


Vida Lavén (f. 1991) är en Stockholmsbaserad konstnär och poet, som studerar på Kungl. Konsthögskolan. Hennes konstnärskap sträcker sig över flera olika medier och plattformar.

Bland annat arbetar Lavén med memes på instagram där hon laborerar med bland annat språkets villkor och vad äkthet egentligen innebär. Hon använder sig av memes som ett sätt att analysera strukturer på – här får vi ta del av politiska, feministiska och konstvärldskritiska verk. Estetiskt är hennes bilder inspirerade av en slags blottad hyperfemininitet: det är ofta rosa, fluffigt och gulligt, men aldrig tillrättalagt.

https://www.instagram.com/lamonteyunglean/

——————————-

Ett meme är idéer, beteenden eller stilar som sprider sig från person till person inom en kultur. Memes som publiceras på internet tar sig ofta uttryck genom bilder, koncept, hashtags, videor, seriestrippar eller gif:ar, ofta med ett humoristiskt anslag.