Militza Monteverde

Militza Monteverde (f. 1986) är utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, och bor och verkar i Sverige. Hon arbetar med video, skulptur och textil. I sitt arbete använder hon sig av rollspel och berättande, för att skildra teman som utanförskap, kärlek och kollektivitet.

Videoverket Forest Fantasy, som visas under Mozart´s Ghost del 1, är en lika delar virtuell koreografi som existentiell monolog. Här får vi följa en springande avatar – modellerad efter Monteverde själv – som snubblar, springer och rör sig i cirklar i en skog, på jakt efter något outtalat.

I takt med den digitala kroppens stadiga rytm och frysta poser kan vi läsa undertexter som kretsar kring frågor om fåfänga och prestation.

Verket kan ses som en dystopisk bild av de förhoppningar vi hade för internet, gentemot verkligheten idag. Tanken om att skapandet av avatarer skulle kunna frigöra oss från våra fysiska kroppar, samsas med insikten om att ingen plats – inte ens en egenmodellerad digital spelvärld – är en frizon från verklighetens krav och ideal.