Iris Smeds

Iris Smeds (f. 1984) är en konstnär baserad i Stockholm. Genom text, video och performance tar hennes arbete tar upp frågor kring kvinnlig representation, identitet och konst som underhållning. Med en bakgrund som manusförfattare använder hon text som en bas i allt sitt arbete, där hon presenterar sina teser i digitala föreläsningar. Teserna förstärks sedan genom ett slags collagearbete, där hon lånar bilder och foton hon hittat online, och ger dem ny mening genom att sätta dem i ett annat sammanhang.

I Mozart´s Ghost deltar Smeds bland annat med In order to eat a man’s soul, där hon sakligt redogör för hur kulturkonsumtion kan ses som en typ av kannibalism. Hon deltar även med verket The Actress, The Oracle and the Tragedy, där hon belyser hur vi både i vårt professionella och personliga liv spelar roller och tar oss an olika identiteter. Våra relationer gentemot andra människor översätts här till förhållandet mellan en skådespelerska och hennes publik.

Smeds deltar i Mozart´s Ghosts andra del: Det digitala rummet (30 januari – 4 mars 2018), samt den tredje delen Identitet (6 mars – 15 april 2018)