Angela Washko

Angela Washko är konstnär och skribent, baserad i Pittsburgh, USA. I sitt konstnärskap arbetar hon med att skapa diskussioner om feminism i utrymmen och miljöer där det tidigare inte funnits.

Sedan 2012 driver Washko projektet The Council on Gender Sensitivity and Behavioral Awareness in World of Warcraft – ett pågående, feministiskt ingripande i världens största online-rollspel World of Warcraft. Här infiltrerar Waskho det populära datorspelet och dess användare. Istället för att döda fiender och samla ny utrustning startar hon feministiska diskussioner med sina motspelare, om hur kvinnor behandlas i spelets digitala rum och i verkligheten. Bland annat väcks frågor kring övergrepp, abort, genusfrågor och homofobi. Spelare från olika delar av världen har under projektets gång deltagit i diskussionerna.

Konversationerna finns dokumenterade i flera filmer och bilder.

Verket We Actually Met in The World of Warcraft (2015) visas under Mozart´s Ghost, del 1: Kroppen.