The Theorist

The Theorist, 2013

Antennkablar och plexiglas, 200x140cm

I The Theorist framträder motivet ur en mångfald geometriska former och är till en början svår att urskilja mot den vita ytan. Verket består av vita antennkablar som tidigare användes för att överföra tv-bilder. Det hänvisar också till måleriet under tiden strax före den abstrakta konstens genombrott, särskilt den ryska konstnären Kazimir Malevitjs målning Knivsliparen (1912). I detta verk som målades innan Malevitjs suprematistiska period förenas figurativt och abstrakt måleri på ett sätt som gör att motivet både framträder och gömmer sig i de geometriska formerna.

I The Theorist intresserar sig Fatmi för den konstnärliga och intellektuella resa som en konstnär gör för att finna ett eget och unikt uttrycksätt. Här formulerar Fatmi en form av manifest för sitt eget konstnärskap, som ofta uppehåller sig i gränslandet emellan abstraktion och betydelsebärande motiv. Gränser luckras upp och blir otydliga i verk som utgör både fantastiska projektioner och kritiska reflektioner av samtiden.


The Theorist, 2013

Antenna cables and plexiglass, 200x140cm

At first it can be difficult to distinguish the motif in the multiple geometrical forms on the white surface. The work consists of white antennae cables used for transmitting TV images. It references painting in the years prior to abstract art, specifically Kazimir Malevich’s The Knife Grinder (1912). Malevich painted this work a few years before his suprematist period, and it blends figurative and abstract elements in a way that makes the motif both appear and disappear among the forms.

In this work Fatmi is interested in the artistic and intellectual journey an artist makes to find personal expression. It forms a kind of manifesto for Fatmi’s practice, which often inhabits the spaces between abstraction and figuration. Contours and limits are dissolved in works that are both fantastical projections and critical reflections of the present.