The Index and The Machine

The Index and The Machine, 2016-2018

Tryckpress, startkablar, papper, varierande mått

The Index and the Machine handlar om yttrandefrihet och censur av det tryckta ordet. Orden ”index” och ”maskin” hör samman sedan det tryckta ordet uppfanns under renässansen. Med hjälp av den nya trycktekniken publicerade den katolska kyrkan redan i början av 1500-talet sin första lista över förbjudna böcker: Index Librorum Prohibitorum. Tryckpressen revolutionerade skrivandets villkor och religiösa texter kunde spridas som massproducerade utgåvor runt om i världen. Samtidigt medförde den en ökad censur och ideologisk kontroll. Den tryckpress som utgör en del av verket kommer ursprungligen från Amerika där den fick namnet Liberty år 1872. I verket omformas tryckpressens visionära möjligheter till en kritik av de inskränkningar vi ser i yttrandefriheten globalt. Författare, journalister och konstnärer runt om i världen lever idag under hot och våld i sin kamp för det fria ordet.

Tack till: Rundqvists Boktryckeri


The Index and The Machine, 2016-2018

Printing press from 1872, jumper cables, paper, dimensions variable

The Index and the Machine is about freedom of speech and censorship. The words “index” and “machine” are associated since the invention of the printed word during the renaissance. Using this new technology, the catholic church published its first Index of forbidden books. The printing press revolutionized writing, making possible the mass distribution of religious texts. Simultaneously it facilitated increased censorship and ideological control.

The printing press that forms part of this work is originally from America, where it was named Liberty in 1872. In this work the visionary potential of the printing press is turned into a critique of the restrictions of free speech globally. Authors, journalists and artists around the world are presently in a struggle against censorship and ideological control.

Courtesy: Rundqvists Boktryckeri