Peripheral Vision

Peripheral Vision, 2017

Pigmenttryck på papper, 70 x 105 cm

Peripheral Vision består av fyra svartvita fotografiska porträtt av Mounir Fatmi tagna ur olika perspektiv. Konstnärens ansikte försvinner delvis bakom en gradskiva som han håller i sin hand medan ögonen förblir synliga genom två hål i mitten av mätinstrumentet. Verkets futuristiska estetik kopplar an till avantgardismens omkullkastande av vårt sätt att se och strävar efter att skapa en ny medvetenhet kring vår begränsade relation till världen.

I verket förändrar Fatmi relationen mellan konstnär och betraktare genom att ikläda sig rollen av uppmärksam iakttagare. Samtidigt belyser verket individens och konstnärens perifera blick. I fotografierna skildras blickfältets olika riktningar och utmanar oss till att se inte bara framför, utan även bakom oss, hela vägen runt, istället för att nöja oss med vad som finns framför ögonen.


Peripheral Vision, 2017

Pigment print on paper, 70 x 105 cm

Peripheral Vision is a series of four black and white photographic portraits of the artist taken from different angles. His face partly disappears behind a large white geometry protractor that he holds in his hand while his eyes remain visible thanks to two holes in the center of the measuring instrument. The futuristic aesthetic of this setup is reminiscent of an avant-gardist intervention into the way we look at what surrounds us. It suggests new awareness of our connection to the world, as well as a comprehension its limits.  

Fatmi intervenes in the relation between artist and viewer by taking on the role as an attentive observer. Meanwhile the work also explores the peripheral vision of individuals and artists. The photographs explore the visual field in different directions, encouraging us to look all around instead of settling for what is right in front of us.