180° Behind Me – Mounir Fatmi

8 juni 2018 - 16 september 2018

There are no dangerous thoughts, thinking it-self is dangerous.
– Hannah Arendt

Göteborgs Konsthall är stolt över att inleda sommaren med att presentera 180° Behind Me den första svenska separatutställningen med den marockanske konstnären Mounir Fatmi.

I utställningen framträder verken som textfragment som bär på flera olika berättelser, i kontrastrika installationer mot en vit rumslig inramning. Verken kretsar kring det skrivna ordet och dess mångfacetterade karaktär: dess skönhet, våldsamhet och skörhet. I verken framhävs de lager av tolkningar och omtolkningar som vår historia består av. Här skildras språkets politiska potential och det fria ordets hotade existens.

I installationer, videoverk, skulpturer och fotografier utforskar Mounir Fatmi människans tvivel, rädslor och begär. Han rör sig i spänningsfältet mellan öst och väst, och mellan anrika traditioner och den accelererade samtidens framfart.

I sina verk blottlägger Fatmi förtryckande politiska och sociala strukturer och kommenterar några av vår tids mest brännande ämnen. Bland annat lyfter han frågan om yttrandefrihetens hotade ställning idag, genom att undergräva ideologiska och religiösa dogmer och utmana dagens skenande konsumtionssamhälle.

Han ifrågasätter koder och normer i vårt samhälle genom att utforska arkitektur, språk och teknologi. Särskilt intresserar han sig för vilken roll konstnären får i ett samhälle som hotas av stora politiska och sociala omvälvningar – ett samhälle i kris.

I flera verk integrerar Mounir Fatmi den arabiska kalligrafin, både som språk och mönster. Ordens skönhet och deras kraft att både förena och förgöra löper som en röd tråd genom hans konstnärskap. Genom att arbeta med gamla teknologier och material som VHS-band, elkablar, lysrör, kopieringsmaskiner och tryck- och skrivmaskiner utmanar han tiden och samhällets framåtskridande rörelse. Här låter han istället teman som repetition, försvinnande och historiens tendens att ständigt upprepa sig vara centrala motiv.

Materialen han väljer för sina verk är på samma gång bärare av information, men fungerar även som arkiv i sig själva. Verken framträder som minnesmärken för det modernistiska framtidsprojektet och de berättelser som successivt raderas ur vårt historiska medvetande.

Om Mounir Fatmi

Mounir Fatmi är född 1970 i Tanger, Marocko och lever och arbetar i Paris och Tanger. Fatmi har ställt ut på större internationella institutioner, som Museum Kunstpalast, Düsseldorf, Centre Georges Pompidou, Paris, The Brooklyn Museum, New York, Mori Art Museum, Tokyo och Tate Modern, London.

Fatmi har deltagit i flera biennaler, som Venedig, Gwangju, Lyon, Sevilla, Houston and Sharjah. Han har tilldelats flera utmärkelser, bland annat Cairo Biennial Priz, Uriöt Prize, Amsterdam och Dakar Biennale Prize.

Mounir Fatmi representeras av bland andra Ceysson & Bénétière, Paris, Goodman Gallery, Johannesburg, Jane Lombard Gallery, New York och Art Front Gallery, Tokyo.

Mounir Fatmis hemsida