Linda Tedsdotter

Pyramid

Hjärtats mörker eller ljusets hjärta

”…en artificiell frihet, ett öppet rum inne i det stängda och en invit att nå ljuset på toppen…” (Tedsdotter)
Tedsdotters pyramid är placerad på Göteborgs Konsthall och för att kunna uppleva hennes verk måste besökaren först arbeta sig upp de 43 trappstegen från Poseidon fram till den blytunga dörren, för att därefter ytterligare ta sig upp de 9 gravkammarkalla stentrappstegen för att slutligen kunna påbörja bestigningen av pyramiden. Det krävs viss ansträngning att ta sig upp men ljuset uppifrån lockar oss att ta reda på vad som döljer sig på toppen.

Utställningens titel MÖRKRETS HJÄRTA efter Joseph Conrads klassiska roman kan i detta sammanhang inte uppfattas som annat än en form av galghumor; de övriga fem utställarna är alla kvinnor. I Joseph Conrads roman är målet för koloniseringen att civilisera Afrika ”den mörka kontinenten” för att sprida ljus. Vi vet att det motsatta skedde. ”Mörkrets hjärta” skildrar den ondska som driver den vita människan (läs mannen) att styra och erövra världen. Romanen ger en bild av det okända och den djupa skräcken inför mötet med det obegripliga. Vad är det dessa män söker – Nilens källa?? Den inre konflikten i Kurtz mellan civilisationen (läs mannen) och barbariet (läs kvinnan) gör honom sinnessjuk: ”Vi hade ingen möjlighet att förstå vår omgivning, vi gled förbi som spöken, undrande och i själ och hjärta ganska förfärade som väl vanligt folk skulle bli inför ett utbrott av hänryckning på ett dårhus.”

Inne i pyramiden på Göteborgs Konsthall ser vi ”människan”.
”… en illusion av en människa (androgyn( som försöker att nå dig eller rentav komma ut ur pyramiden.” Ännu en form av galghumor. ”Hon startar långt nere i pyramidens botten och hoppar mot dig. Hon kommer så långt upp att hon med sitt ansikte når ditt och faller sedan ner igen.” (Tedsdotter)

Vem är hon? Vems namn utstöter Kurtz på sin dödsbädd–vad har han skådat? The Horror! The Horror! Tillbaka i gravstaden (Bryssel) förskräcks Marlow (reskamraten) över Kurtz fästmös naiva och missriktade dyrkan över Kurtz och han låter henne tro att det var hennes namn fästmannen viskade vid sin död. En lögn, men samtidigt en sanning – på det subjektiva planet är det inte just kvinnan (kärleken till den andra) som beskrivs som den mörka kontinenten – där var man känner skräcken att förlora sig själv, att se sig själv i en annan? I Bryssel kan man idag – år 2004 – besöka Kongo-museet, som kung Leopold II lät bygga 1904 ”…en närmast himmelsk hyllning till västerlandets mission att utrota ”vildarnas styggelse”. Besökaren får möjlighet att stifta bekantskap med Stanley [Marlow], journalisten som sponsrades av kung Leopold och utbrast att den nya kulsprutan var ”ett värdefull hjälpmedel för civilisationen i dess kamp för att besegra barbariet!” Fasa! Fasa!

Linda Tedsdotters pyramid, hysande en längtande, strävande människa, påminner besökaren om längtan efter identitet, leder tankarna till skapelseprocessen och önskan att bli en bättre människa, att hitta förmågan att fullkomligt uppleva naturens skönhet. I tidigare verk (bl a Tornet, Terapi och One Way) har Tedsdotter också använt sig av det rena vita ljuset och förflyttat besökaren till en annan plats eller till ett annat plan. Man förs bort från den så kallade ”verkligheten” för att där koppla tanken till känslan och känslan till tanken – med orden ”It´s less what you see, more how you view” (utställningens arbetsnamn) som stöd. Tedsdotter skapar dessa fysiska rum där besökaren inte enbart iakttar utan också måste befinna sig i och röra sig i verket – så här ”tvingar” Tedsdotter besökaren in i processen.

Koncentrationen gör att han finner sig mitt i mörkret (läs ljuset) och kan ”…släppa tankar som begränsar och blockerar närvaron där.” (Tedsdotter) Först då kan han frigöra sig från detta rum i rummet och ta emot den ljus- och kärleksterapi Linda Tedsdotter erbjuder honom. Besökaren kommer ut bakom projektionen och cirkeln blir sluten – han har gått runt bilden. (Tedsdotters verk OneWay) Kärlek! Kärlek!

PS. Joseph Conrad, författaren till boken Mörkrets hjärta, skrev förordet till sin hustrus kokbok med följande ord: ”Kokböcker är de enda böcker vilkas avsikt icke kan misstänkliggöras. De syftar uteslutande till att öka mänsklighetens lycka.”

Litteratur:
Joseph Conrad Mörkrets hjärta
Olof Lagercrantz Färd med Mörkrets hjärta
Marin Dugard Mot Afrikas hjärta–Stanley och Livingstone
Aleksander Motturi Filosofi vid mörkrets hjärta –Wittgenstein, Frazer och vildarna
Sven Lindquist Utrota varenda jävel
Internet, bl a doktor Gormander Bryssel–inget för folk med klena nerver

/Tuija Lindström, konstnär