Mörkrets hjärta

6 november 2004 - 9 januari 2005

Konstnärer

Jessica Faiss, Johanna Gustafsson, Lisa Jeannin, My Lindh, Linda Tedsdotter, Ylva Westerlund

Sammanfattning

Utställningen MÖRKRETS HJÄRTA, som även är titeln på Joseph Conrads klassiska roman från 1902, är höstens utställning på Göteborgs Konsthall. De medverkande konstnärerna Jessica Faiss, Johanna Gustafsson, Lisa Jeannin, My Lindh, Linda Tedsdotter och Ylva Westerlund representerar en bredd i uttrycksmedel och konstnärliga metoder – från det subtila och lågmälda till det platskrävande och monumentala.

Utställningens curator, Johanna Gustafsson, som även är en av utställarna, arbetar i sitt konstnärskap med användande och omvändande av maktordningar där nätverkande är en aktiv del av hennes arbetsmetod. I MÖRKRETS HJÄRTA har hon bjudit in fem konstnärer till ett pågående samtal där alla varit delaktiga i arbetsprocessen och bidragit till de idéer som nu tagit form. I katalogen som utges i samband med utställningen, presenteras de deltagande konstnärerna genom texter av sex inbjudna skribenter. Liksom utställningen, har katalogens slutliga form föregåtts av diskussioner mellan konstnärer och skribenter – ett förarbete och en process som varit lika viktiga som den slutliga gestaltningen.

Ur katalogen

”….Om boken Mörkrets hjärta är en resa mot människans inre och mörka rum så är utställningen med sin långa process en annan färd mot det okända. Utställningens titel har en styrka i sig som riktar fokus mot det undflyende okända. Och på samma sätt som nya tolkningar av bokens innehåll ständigt sker har konstnärerna här funnit begrepp, speglingar och motstånd som utställningen kan spjärna mot. Det ständiga arbetet med att avtäcka grundläggande strukturer, och att genom upplevelser ge rum för fria associationer, banar väg för att undersöka och konstruera nya betydelser och möjligheter. Med varm hand överlämnar vi MÖRKRETS HJÄRTA till våra besökare.(…)”

Helena Persson, chef Göteborgs Konsthall
ur utställningskatalogens förord ”MÖRKRETS HJÄRTA – en resa mot det okända”

”….Det viktigaste för mig var att hitta en grupp konstnärer som arbetade med teman som på ett intressant sätt kunde relatera till ovan nämnda ämnesområden, men som inte uttalat handlade om det. Andra viktiga kriterier var att de var ambitiösa och tog stor plats och att de som grupp hade en bredd i uttrycksmedel och metoder. Naturligtvis var deras intresse för mitt förslag om arbetsmetod helt avgörande för den resa som komma skulle.(…)”

Johanna Gustafsson, konstnär, curator och feminist
Ur utställningskatalogens förord ”ARBETSMETOD, SYSTERSKAP OCH STRATEGIER”

Programpunkter

KONSTNÄRSKAP, MAKSTRUKTURER OCH NÄTVERK
Seminarieserie i samarbete mellan Göteborgs Konsthall och
Institutionen för konst- och bildvetenskap, Göteborgs Universitet
Plats: Göteborgs Konsthall

Onsdag 17 november
18.00-18.45 – Professor Ulla Holm, Institutionen för genusvetenskap:
Hannah Arendt om omdöme i en mörk tid

18.45-19.30 – Forskarassistent Hans Hayden, Konstvetenskapliga institutionen i  Uppsala: Ambivalensens ordning: modernismens institutionalisering och konstvärldens reproduktion av genuskontrakt. Moderator: FD Yvonne Eriksson

19.30-20 – Fika till självkostnadspris

20.00-20.30 – Avslutande diskussion

Onsdag 24 november
18.00-18.45 – Professor Lisbeth Larsson, Litteraturvetenskapliga institutionen: ”Jag reste till Paris” Om kvinnliga konstnärers självbiografier.

18.45-19.30 – FD Yvonne Eriksson, Institutionen för konst- och bildvetenskap: Vera Nilsson och det svenska landskapet. Moderator: Helena Persson, Göteborgs Konsthall

19.30-20 – Fika till självkostnadspris

20.00-20.30 – Avslutande diskussion

Onsdag 1 december
18.00-18.45 – Kristoffer Arvidsson, konstkritiker & doktorand, Institutionen för konst- och bildvetenskap: Det genuskodade landskapet, den genuskodade blicken.

18.45-19.30 – FD Eva Zetterman, Högskolan i Halmstad, HDK Steneby: Gränsöverskridande och uppbrott. Moderator: FD Yvonne Eriksson

19.30-20 – Fika till självkostnadspris
20.00-20.30 – Avslutande diskussion

Tack till  Wilhelm och Martina Lundgrens understödsfond